• Jak poprawnie zawierać umowy na zastępstwo po ostatnich zmianach w kp?
 • Czy w załączniku CIT-D do zeznania CIT-8 trzeba wykazać otrzymane przez instytucję kultury darowizny?
 • Jak rozliczyć pracę w czasie Nocy Muzeów?
 • Jak opodatkować VAT i ująć w ewidencji księgowej otrzymane w związku z organizacją festiwalu akredytacje?
 • Czy dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracja systemu pomiarowego do monitorowania wilgotności i temperatury jest wydatkiem strukturalnym w muzeum?
 • Czy wypłacając honorarium z tytułu praw autorskich spadkobiercy autora, instytucja kultury pobiera zaliczkę na podatek dochodowy i potrąca koszty autorskie 50%?
 • Jak przeksięgować budynek i użytkowanie wieczyste na rozliczenia międzyokresowe przychodów?
 • Czy do rozliczenia VAT od wydatków na imprezę z wstępem wolnym należy stosować prewspółczynnik?
 • Czy w umowie o pracę musi być wpisana podstawa prawna ustalenia wynagrodzenia?
 • Dlaczego głównemu księgowemu instytucji kultury, w której obowiązuje zakładowy układ pracy, należy się nagroda jubileuszowa po 45 latach pracy?
 • Czy pracownicę powracającą z urlopu rodzicielskiego, która przed porodem była na zwolnieniu lekarskim ponad 30 dni, należy skierować na badania kontrolne?
 • Czy środki otrzymane z umowy z ubezpieczycielem korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych?
 • Na co zwrócić uwagę, gdy instytucja ogłasza przetarg dotyczący świadczenia usług na dłuższy okres i jak określić kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia?
 • Jakie zbiory danych (listy osób biorących udział w konkursach, uczestników wycieczek itp.) w instytucji kultury należy zgłaszać do GIODO?