Spis treści numeru:

Aktualności

 • Noc Bibliotek 4 czerwca
 • Jeszcze tylko do 10 czerwca br. można zgłosić muzeum do nagrody EMYA 2017
 • Zgłoszenia do 2. edycji konkursu Zabytkomania
 • Najpiękniejsze ilustracje książek dziecięcych ostatnich 50 lat
 • Tanie czwartki w kinie! 4. edycja projektu Kultura dostępna w kinach
 • ArtSherlock zidentyfikuje dzieła sztuki zrabowane podczas II wojny światowej
 • Ruszą prace nad nowelizacją ustawy o muzeach

Nowości prawne

 • Druki szkolne szkół i placówek artystycznych
 • Jednolite teksty ustaw
 • Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
 • Uproszczone wzory oferty i sprawozdania z wykonania zadania publicznego
 • Elektroniczne znaki opłaty sądowej w Krajowym Rejestrze Karnym
 • Uiszczanie opłat sądowych

Finanse

 • @ Darowizny dla instytucji kultury — ewidencja księgowa
 • @ Dotacja ze środków rezerwy budżetu państwa
 • @ Łączenie instytucji kultury a kwestie związane z księgami rachunkowymi
 • @ Zarządzenie w sprawie zasad przyznawania i przekazywania dotacji instytucjom kultury
 • @ Refaktura za media
 • @ Rezerwa na odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy
 • @ Konto PayPal w instytucji kultury

Podatki

 • @ Wydatki na promocję nowego oddziału muzeum
 • @ Jak rozliczyć stratę z lat ubiegłych w CIT-8?
 • @ Równowartość poniesionych wydatków a dochód do opodatkowania
 • @ Nieodpłatne bilety a kasa fiskalna
 • @ Możliwość żądania zapłaty składek od ubezpieczonego

Zarządzanie

 • Jak rozpoznać i radzić sobie z toksycznym pracownikiem
 • Innowacje w instytucjach kultury — o co właściwie chodzi

Pomysł na… kulturę

 • Teatr jak ciało
 • Bez barier
 • Jak pies z kotem
 • Pociąg do kultury

Prawo/Statut

 • @ Ile egzemplarzy autorskich dla autorów książki wydanej przez muzeum?
 • @ Muzeum nieformalnie utworzone przez gminę
 • @ O przyznaniu nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury decyduje organizator
 • @ Instrukcja w sprawie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w bibliotece
 • @ Rejestr instytucji kultury
 • @ Korzystanie z nieruchomości przez instytucję kultury — własność, najem czy użyczenie?

Prawo pracy

 • Wymiar urlopu wypoczynkowego pracowników instytucji kultury
 • @ Zasiłek macierzyński
 • @ Nazwy stanowisk pracy po zmianach
 • @ Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • @ Niezakończonego okresu pracy nie wlicza się do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej