Spis treści numeru:

Aktualności

 • Rząd zaproponował kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.
 • Niektóre instytucje kultury będą musiały lokować wolne środki w depozycie w MF
 • Zostań ekspertem Agencji Wykonawczej w Brukseli!
 • Europejskie Dni Dziedzictwa 2014
 • Zgłoszenia do konkursu stypendialnego w ramach Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok jeszcze do 31 lipca br.!

Nowości prawne

 • Korzystanie z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
 • Opublikowano kolejne rozporządzenia dotyczące cudzoziemców
 • Ratyfikacja zmiany umowy podatkowej z Koreą
 • Zmiany w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Nowe przepisy dotyczące postępowania egzekucyjnego
 • Warunki przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych
 • Nowe stawki abonamentu radiowo-telewizyjnego w 2015 r.
 • Nowe zasady tworzenia sądów rejonowych
 • Skrócono cykl kształcenia w niektórych szkołach artystycznych

Finanse

 • Faktury pro forma w instytucji kultury
 • @ Zmniejszanie dotacji dla instytucji kultury
 • @ Dotacja celowa jako przychód z działalności statutowej
 • @ Instytucje kultury nie prowadzą ewidencji według podziałek klasyfikacji budżetowej
 • @ Remont w etapach a ewidencja księgowa
 • @ Likwidacja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych a niewykorzystane środki z tego funduszu
 • @ Dotacja podmiotowa na zakup środków trwałych

Podatki

 • @ Odliczenie VAT od wydatków związanych z eksploatacją samochodu w muzeum
 • @ Korekta podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów cywilnoprawnych
 • @ Odliczanie VAT na etapie zakupów
 • @ Odliczenie VAT z faktur związanych z imprezą kulturalną
 • @ Zakup komputera od osoby fizycznej a złożenie deklaracji w PCC

Zarządzanie

 • Niepubliczne źródła finansowania projektów kulturalnych
 • Oblicza dyrektora — jak odnaleźć się w chaosie?
 • Gdzie uzyskać wsparcie dla organizacji pozarządowej?

Pomysł na… kulturę

 • Bibliotekarki są glamour
 • Porowate kompozyty poliuretanowo-polistyrenowe
 • Muzeum nietypowych rowerów
 • INSPIRO — inspirujący dom kultury

Prawo/Statut

 • Nowe zasady zamówień publicznych dla instytucji kultury
 • Współpraca z radcą prawnym w instytucji kultury
 • @ Działalność edukacyjna instytucji kultury

Prawo pracy

 • Kiedy pracownik instytucji kultury nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego?
 • @ Waloryzacja płac w instytucji nieobowiązkowa
 • @ O nagrodzie jubileuszowej decyduje zatrudnienie w instytucji kultury w dniu nabycia prawa do niej