Spis treści numeru:

Aktualności

 • Bibliotekarki mogą jeszcze zgłaszać się do stypendium w Konkursie im. Olgi Rok! Mają czas do 8 lipca br.
 • Konkurs dla instytucji kultury, które mieszczą się zabytkowych budynkach
 • Konkurs dla początkujących tłumaczy literatury polskiej na hebrajski
 • Kolejne konkursy na dofinansowanie projektów w ramach VIII osi priorytetowej
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury POIiŚ 2014–2020

Nowości prawne

 • Jednolite teksty ustaw
 • Materiały do projektu ustawy budżetowej na 2017 r.
 • Wysokość abonamentu RTV w 2017 r.
 • Nowe zadania ministra kultury w zakresie działalności muzeów związanej z miejscami pamięci narodowej
 • Porozumienie w sprawie Międzynarodowej Służby Poszukiwań
 • Zakaz propagowania ustrojów totalitarnych
 • Niższy udział audycji w języku polskim w programie telewizyjnym i radiowym dotyczący niektórych nadawców
 • Transakcje gospodarcze dokonane bez pośrednictwa rachunku płatniczego nie będą kosztami uzyskania przychodów

Finanse

 • @ Prewspółczynnik w VAT a ewidencja księgowa
 • @ Jak rozgraniczyć źródła finansowania wydatków instytucji kultury?
 • @ Użytkowanie wieczyste i zabytkowy budynek instytucji kultury
 • @ Przekazanie budynku organizatorowi
 • @ Zysk netto trzeba przeznaczyć na fundusz rezerwowy
 • @ Inwentaryzacja w małej instytucji kultury
 • @ Zmiana przeznaczenia zakupionych materiałów w muzeum
 • @ Ewidencja kosztów musi być zgodna z polityką rachunkowości

Podatki

 • Jednolity plik kontrolny w VAT dla niektórych instytucji kultury już od 1 lipca 2016 r.!
 • @ Odliczenie VAT od wydatków na imprezę ze wstępem wolnym
 • @ Akredytacje na festiwal a VAT i ewidencja księgowa
 • @ Środki otrzymane z umowy z ubezpieczycielem a zwolnienie z CIT
 • @ Użyczenie nieruchomości instytucji kultury a podatek dochodowy i CIT-8
 • @ Odliczenie VAT z faktury za druk gazety

Zarządzanie

 • Geocaching: przez zabawę do kultury!
 • Jak być szefem, który umie rozmawiać z podwładnymi?

Pomysł na… kulturę

 • Teatr, który się wtrąca
 • Letnie Pogotowie Sztuki
 • Muzeum — plac zabaw dla dorosłych
 • Kreatywna współpraca

Prawo/Statut

 • @ Za niezgodne z prawem odwołanie ze stanowiska dyrektor może odwołać się do sądu pracy i do sądu administracyjnego
 • @ Nie wszystkie zbiory danych osobowych zgłasza się do GIODO
 • @ Pracownik powołany do wojska
 • @ Współpracę z organizacjami pozarządowymi powinien przewidywać statut instytucji kultury

Prawo pracy

 • @ Wstrzymanie wypłaty nagrody jubileuszowej
 • @ Umowa na zastępstwo
 • @ Nagroda jubileuszowa dla głównego księgowego po 45 latach pracy
 • @ Instruktor na półkoloniach a czas pracy
 • @ Wolne za pracę podczas Nocy Muzeów
 • @ Podstawa prawna ustalenia wynagrodzenia niekonieczna w umowie o pracę