Spis treści numeru:

Aktualności

 • Do 10 lipca br. bibliotekarki z całej Polski mogą wziąć udział w 6. edycji konkursu im. Olgi Rok
 • Ogólnopolski Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym — Zabytek Poznany
 • Ruszyła III edycja ogólnopolskiego konkursu filmowego Zabytkomania
 • Konkurs Książka Roku 2017 Polskiej Sekcji IBBY
 • Polecamy blog Biblioteka dobrze zaprojektowana
 • Nowy portal polonika.gov.pl
 • „Mazowsze” współprowadzone przez MKiDN

Nowości prawne

 • Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego
 • Jednolite teksty ustaw
 • Filmoteka Narodowa nie zajmuje się już ochroną narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii
 • Kraje stosujące szkodliwą konkurencję podatkową — wykaz „rajów podatkowych”
 • Wzory ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych
 • Wspomaganie nauczania języka polskiego skierowane do Polaków za granicą
 • Zmiany w świadectwie pracy
 • Zwalczanie dopingu w sporcie
 • Abonament RTV w 2018 r.
 • Zmiana w ustawie o ochronie przyrody
 • Restytucja dóbr kultury
 • Nowa ustawa o biegłych rewidentach
 • Ustanowienie Krzyża Zachodniego

Finanse

 • @ Odsetki za nieterminowe płatności w polityce rachunkowości instytucji kultury
 • @ Obrót gotówkowy w instytucji kultury
 • @ Fundusz instytucji kultury po przekształceniu z zakładu budżetowego
 • @ Energia elektryczna zamówiona przez organizatora dla biblioteki
 • @ Ewidencja środka trwałego sfinansowanego częściowo z dotacji celowej
 • @ Ujemny fundusz instytucji kultury
 • @ Zbiory muzealne zakupione ze środków własnych i z dotacji celowej
 • @ Dotacja na modernizację

Podatki

 • @ Świadczenia wykazywane w informacji PIT-8C
 • @ Usługi kulturalne dla ambasady RP z siedzibą w Rosji
 • @ Zakup samochodu do realizowania celów statutowych instytucji kultury
 • @ Jak wykazać w deklaracji VAT-7 koncerty wykonywane za granicą?

Zarządzanie

 • Sposób na nadmiar zadań, czyli optymalizacja pracy z wykorzystaniem tablicy kanban
 • Instytucje kultury otwarte na bezdomnych

Pomysł na… kulturę

 • Czytanie porusza
 • Śladami carskich dzieci
 • Niesamowite wycinanki
 • Wakacyjna podróż po muzeach bez wychodzenia z domu

Prawo/Statut

 • Zmiany w ustawach dotyczących dóbr kultury — ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury
 • @ Nagroda roczna w pytaniach i odpowiedziach
 • @ Konsekwencje odmowy przyjęcia zamówionych przez telefon testów szkoleniowych

Prawo pracy

 • Praca w sobotę, niedzielę i święto dla dyrektora, jego zastępcy i głównego księgowego
 • @ Obowiązkowe odpoczynki przy równoważnym systemie czasu pracy
 • @ Rezygnacja z funkcji dyrektora a okres wypowiedzenia stosunku pracy
 • @ Świadczenia dla rencistów z ZFŚS
 • @ Potwierdzanie delegacji uczestników szkoleń odbywających w pomieszczeniach wynajętych przez instytucję kultury