Spis treści numeru:

Aktualności

 • Rejestr umów dopiero w 2024 r.
 • Miasto — literatura — kadr
 • Muzeum Widzialne 2022
 • Konkurs na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej 2022
 • VIII Konkurs Fotografii Teatralnej
 • Konkurs Fotograficzny Podlasie w obiektywie
 • Życie Jest Piękne

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Stan epidemii zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. Powrót do poprzednich limitów przedmiotowych zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Przekazywanie dokumentów do ZUS elektronicznie lub poprzez transmisję danych
 • Zasady realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027
 • Programy współpracy między Polską a Mołdawią i Bułgarią
 • Niższy udział lub zwolnienie z obowiązku zapewniania audycji z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami
 • Narodowy Dzień Powstań Śląskich
 • Nowelizacja Polskiego Ładu podatkowo-składkowego
 • Opłaty abonamentowe na 2023 r.
 • Odsetki ustawowe

Finanse

 • @ Amortyzacja połowy środka trwałego
 • @ Środki pieniężne w drodze w sprawozdaniu Rb-N. Zmiany w formularzach sprawozdań Rb-N i Rb-Z
 • @ Księgi inwentarzowe
 • @ Gwarancja finansowego udziału organizatora w zadaniu inwestycyjnym
 • @ Rozliczenie przez instytucję kultury przychodów związanych z realizacją zadania zleconego przez gminę
 • @ Zakup muzealiów z dotacji celowej
 • @ Inwentaryzacja eksponatów
 • @ Zakup książek do biblioteki finansowany dotacją podmiotową
 • @ Dokumentacja projektowa a wartość środka trwałego — Tylko online

Podatki

 • @ Wyżywienie i nocleg dla artystów a odliczenie VAT
 • @ Nagroda w konkursie jako przychód zwycięzcy
 • @ Zapewnienie mieszkania stypendyście instytucji kultury
 • @ Akcyza od zakupu węgla przez instytucję kultury i obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych
 • @ Darowizna a VAT — Tylko online

Zarządzanie

 • Dlaczego przerwy w pracy są ważne i co wspólnego ma z nimi zaufanie?
 • Jak zaprezentować instytucję kultury na Instagramie i TikToku, czyli w sieciach społecznościowych opartych na zdjęciach i video?

Pomysł na… kulturę

 • Dostępne, ciekawe i zielone — Centrum Szyfrów Enigma
 • Lokomotywą po wiedzę
 • Dzień dobry, jestem…
 • Ogród sensoryczny

Prawo/Statut

 • @ Odwołanie dyrektora a odwołanie pełnomocnictwa
 • @ Osoba upoważniona do dokonywania wpisów i zmian w rejestrze instytucji kultury
 • @ Przekazanie zużytego sprzętu do utylizacji
 • @ Możliwość wynajmowania pomieszczeń wykorzystywanych na podstawie umowy użyczenia zawartej z gminą
 • @ Rezygnacja z przesyłania pism administracyjnych drogą elektroniczną przez ePUAP

Prawo pracy

 • @ Odprawa emerytalna dla dyrektora
 • @ Dwa stanowiska — jedna umowa o pracę
 • @ Porozumienie w sprawie rozwiązania a wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony
 • @ Bony i inne świadczenia dla głównej księgowej
 • @ Kolejna nagroda jubileuszowa przed upływem 5 lat
 • @ Norma czasu pracy