Spis treści numeru:

Aktualności

 • Traktat z Marrakeszu ułatwi osobom niepełnosprawnym dostęp do kultury
 • Wzmocnienie roli dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków w rozwoju potencjału kulturowego i kreatywnego Polaków
 • Będą zmiany w przepisach o archiwach
 • Członkowie Krajowej Rady Bibliotecznej powołani na 5 lat
 • Otwarte Zabytki dla młodzieży — idealny przewodnik na lato i jesień

Nowości prawne

 • Jednolity tekst ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Kwalifikacje nauczycieli w szkołach artystycznych
 • Kolejne jednolite teksty niektórych ustaw podatkowych
 • Opłaty za informacje z Krajowego Rejestru Karnego
 • Uprawnienia przewodników i pilotów wycieczek
 • Jednolity tekst rozporządzenia określającego wzory informacji o osobach niepełnosprawnych
 • Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • Ujednolicono czas pracy niepełnosprawnych
 • Dłuższe okresy obowiązywania przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych
 • Zmiany w świadectwach szkół artystycznych
 • Ramowy program dla szkół artystycznych

Finanse

 • @ Nieobecność osoby materialnie odpowiedzialnej podczas inwentaryzacji
 • @ Eksponaty muzealne zawsze na koncie 016
 • @ Dotacja celowa w planie finansowym instytucji kultury
 • @ Ewidencja księgowa dodatkowego ubezpieczenia nieruchomości instytucji kultury
 • @ Księgowanie opłat związanych z ZFŚS
 • @ Ewidencja projektu współfinansowanego za środków UE i pożyczki organizatora
 • @ Z dotacji podmiotowej nie finansuje się zakupu środków trwałych

Podatki

 • Oszustwa podatkowe dostawcy — czy instytucja kultury jako nabywca straci prawo do odliczenia VAT?
 • @ Odliczenie VAT od zakupów a proporcja
 • @ Przekazanie zabytkowej nieruchomości z jednej instytucji kultury do drugiej
 • @ Koszty pobytu w Polsce zagranicznych uczestników imprezy kulturalnej

Zarządzanie

 • Zarządzanie międzypokoleniowe: jak skutecznie zarządzać pokoleniem Y w zespole?
 • Instytucja kultury bez barier, czyli jak dopasować ofertę do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • @ ISBN i ISSN w publikacjach wydawanych przez muzeum

Pomysł na… kulturę

 • Muzyka i matematyka
 • Podróżuj z biblioteką
 • Paradiso — przewodnik po raju
 • Inspirujące wakacje
 • Muzeum Dobranocek

Prawo/Statut

 • @ Dane czytelników biblioteki należy obowiązkowo zarejestrować u GIODO
 • @ Jak prawidłowo wypełnić roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach?
 • @ Współpraca biblioteki i szkoły w organizacji imprez kulturalnych
 • @ Zadania z zakresu sportu w ośrodku kultury
 • @ Powołanie na stanowisko dyrektora bez konkursu

Prawo pracy

 • @ Czas pracy aktorów amatorów i opiekuna teatru amatorskiego
 • @ Umowy cywilnoprawne z artystami a zwrot kosztów ich podróży, noclegów i wyżywienia
 • @ Udokumentowanie prawa do dodatku stażowego w instytucji kultury
 • @ Wypłata dodatku stażowego w trakcie choroby pracownika