• Jakie są uprawnienia organizatora wobec instytucji kultury? Czego absolutnie nie może robić organizator?
 • Czy w związku z COVID‒19 instytucja może nie wypłacać pracownikom nagród?
 • Czy samorządowa instytucja kultury ma obowiązek sporządzania informacji na temat udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych?
 • Czy środki, które jeszcze nie wpłynęły do instytucji kultury, można zaksięgować jako przychód?
 • Jak wykazać niskocenne środki trwałe w deklaracji VAT-7?
 • Czy instytucja kultury może zwracać pracownikom koszty dojazdu do pracy?
 • Jaki jest status osoby pełniącej obowiązki dyrektora: czy jest on dyrektorem czy pracownikiem?
 • W jakiej formie organizator powinien przekazać nowo utworzonej instytucji kultury majątek? Czy forma użyczenia nieruchomości jest właściwa?
 • Czy osoba pełniąca obowiązki dyrektora instytucji kultury powinna złożyć oświadczenie majątkowe?
 • Czy w przypadku powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury w drodze konkursu konieczne jest zawarcie umowy dotyczącej warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury oraz przygotowanie programu jej działania?
 • Jak zadekretować przedpłaconą fakturę za usługi?
 • Czy dyrektor może na stałe przesunąć pracownika z biblioteki głównej do pracy na filię bez jego zgody?
 • Co zrobić, aby zgodnie z prawem znowu zatrudnić byłego pracownika?
 • Czy w związku z sytuacją epidemiczną biblioteka może zaniechać wystawiania, wysyłania i poboru upomnień czytelniczych? Czy będzie to naruszenie ustawy o finansach publicznych z tytułu nieustalenia i niedochodzenia należności?