Spis treści numeru:

Aktualności

 • Trwa nabór do projektu What Next
 • Nagroda Specjalna Ilucidare
 • Nagroda Europejski Poeta Wolności
 • Studia podyplomowe Akademia Dziedzictwa 2020–2021
 • Powstanie Muzeum — Miejsce Pamięci KL Plaszow
 • Trwa XVI edycja Kultury Dostępnej w Kinach. Oglądaj polskie filmy za 10 zł

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Zmiany w zakresie struktur hybrydowych, przemieszczania towarów oraz wymiany informacji o transgranicznych schematach podatkowych
 • Przesunięto termin wejścia w życie rozporządzenia w sprawie deklaracji i ewidencji VAT
 • Sądy właściwe do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualnej
 • Zawiadomienie o zapłacie należności na inny rachunek niż ujęty na białej liście
 • Profil zaufany i podpis zaufany
 • Przepisy zobowiązujące osobę stosującą przemoc w rodzinie do opuszczenia mieszkania

Finanse

 • @ Rozliczenie zwrotu składek ZUS oraz wykazanie ich w planie finansowym, sprawozdaniu RB-N i sprawozdaniu dla organizatora
 • @ Amortyzacja w rozliczeniu dotacji podmiotowej
 • @ Należności nieściągalne
 • @ Przychody i koszty towarów w planie finansowym
 • @ Dotacja na przeniesienie placu zabaw
 • @ Likwidacja środków trwałych po inwentaryzacji

Podatki

 • @ Wydatki związane z eksploatacją samochodu instytucji kultury a VAT naliczony
 • @ Dofinansowanie z ZFŚS wypoczynku pracowników
 • @ Wspólne przedsięwzięcie a VAT
 • @ Darowizna z zagranicy dla muzeum

Zarządzanie

 • Zagrajmy w zielone! Ekologiczne instytucje kultury
 • Rozmowy z podwładnymi bez uciekania się do rad, czyli jak rozwiązywać problemy przez zadawanie właściwych pytań

Pomysł na… kulturę

 • Plogging
 • Dziedzictwo dla klimatu
 • Miasto bez ogródek
 • Miejskie ogrody
 • Zielona Łódź
 • Wielorazowo

Prawo/Statut

 • @ Agencja pocztowa w instytucji kultury w pytaniach i odpowiedziach
 • @ Konkurs na stanowisko dyrektora instytucji kultury z inicjatywy organizatora
 • @ Kontrola pod nieobecność dyrektora, urlop dyrektora z polecenia wójta
 • @ Sprzedaż alkoholu podczas imprezy kulturalnej

Prawo pracy

 • @ Praca zdalna na stałe w instytucji kultury
 • @ Świadczenia dla rodziny zmarłego pracownika
 • @ Czas pracy na pół etatu
 • @ Nagroda roczna dla zastępcy dyrektora, który nie przepracował roku obrotowego
 • @ Określenie w umowie o pracę miejsca wykonywania pracy pracowników instytucji kultury