Spis treści numeru:

Aktualności

 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
 • Infrastruktura bibliotek 2021-2025
 • Festiwal Filmów Jednominutowych
 • Odkrywamy nasze dziedzictwo
 • Program: Gaude Polonia
 • 17. Ogólnopolski Festiwal Jeremiego Przybory

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Program pilotażowy „Profilaktyka 40 PLUS”
 • Uproszczona deklaracja akcyzowa na samochody osobowe
 • Przesunięcie terminu wprowadzenia e-doręczeń
 • Zmiany zakresu danych w deklaracjach i ewidencjach VAT
 • Zarząd koła gospodyń wiejskich — zmiana przepisów
 • Społeczne agencje najmu
 • Zwiększenie wskaźnika rewaloryzacji rent i emerytur
 • Nagrody z „Loterii Narodowego Programu Szczepień” wolne od podatku
 • Nagrody dla Powstańców Warszawskich i ich małżonków wolne od podatku

Finanse

 • @ Przejście na emeryturę a skontrum w bibliotece
 • @ Wynagrodzenie płatnika składek — ujęcie w księgach rachunkowych
 • @ Ewidencja księgowa wykonania makiety na wystawę stałą
 • @ Należności za zobowiązania w sprawozdaniach budżetowych
 • @ Nie można zakupić karmy dla schroniska z dotacji podmiotowej
 • @ Brak faktury korygującej za reklamowany towar
 • @ Moment ujęcia w księgach zwrotu niewykorzystanej dotacji
 • @ Rozliczenia międzyokresowe kosztów w bibliotece
 • @ Środki z funduszu rezerwowego tylko na pokrycie straty
 • @ Ewidencja książek otrzymanych za zniszczone egzemplarze
 • @ Ujęcie dotacji w bilansie — Tylko online

Podatki

 • @ Usługa wykonania koncertu na potrzeby nagrania a stawka VAT
 • @ Umowa o konserwację obiektów muzealnych zawarta z konserwatorem zabytków
 • @ Darowizna dla teatru a CIT-D
 • @ Zmiany w JPK_VAT — likwidacja oznaczenia MPP oraz doprecyzowanie stosowania kodu TP
 • @ Kilometrówka a PIT dla młodych
 • @ Nakłady na inwestycję w deklaracji podatkowej
 • @ Koszty wieńców i nekrologów — Tylko online

Zarządzanie

 • Prosto i w punkt. O dostępności i tekstach łatwych
 • Silny pracownik to silna instytucja, czyli kreowanie marki pracownika w instytucji kultury

Pomysł na… kulturę

 • Nie tylko piłka nożna
 • Chodnik ponad granicami
 • Nie tylko muzyka
 • Muzeum nie musi być wcale w muzeum
 • Poznański Szlak Legend dla Dzieci
 • Teatr w pudełku
 • Rezerwat Dzikich Dzieci

Prawo/Statut

 • @ Czy dyrektorowi instytucji kultury przysługuje dodatek specjalny?
 • @ Współpraca z firmą prowadzoną przez księgową instytucji kultury
 • @ Ryzyko w przypadku sprzątania biblioteki
 • @ Alkohol jako nagroda w czasie festiwalu literackiego
 • @ Zmiana struktury organizacyjnej biblioteki
 • @ Oświadczenie majątkowe pełnomocnika dyrektora instytucji kultury

Prawo pracy

 • @ Czy dyrektor może zmusić pracownika instytucji kultury do zaszczepienia się?
 • @ Przedstawiciel pracowników w instytucji kultury
 • @ Umowa o pracę w ramach robót publicznych
 • @ Zwolnienie lekarskie a święto