Do sprzedaży trafił październikowy numer miesięcznika „Poradnik Instytucji Kultury”.

Spis treści numeru:

Aktualności

 • Nowelizacja ustawy o działalności kulturalnej wreszcie uchwalona
 • Wiersze polskich poetów w przestrzeni publicznej polskich metropolii
 • Regionalny Konkurs Grantowy „Równać szanse 2011”
 • Drugi ogólnopolski kongres bibliotek publicznych „Biblioteka: więcej niż myślisz”

Nowości prawne

 • Jak remontować zabytki
 • Jak zgłosić się do prac nad zmianą ustawy
 • Impreza masowa pod kontrolą
 • Instytucjom kultury prościej będzie czytać przepisy o VAT
 • Ponowne przeliczenie emerytur
 • Język przede wszystkim
 • Dla kogo darmowy drugi kierunek

Finanse

 • Dotacja roczna i celowa w instytucjach kultury
 • Układ zadaniowy rozliczania kosztów instytucji kultury
 • Najczęściej popełniane błędy w rozliczaniu projektów unijnych

Podatki

 • Działalność wydawnicza instytucji kultury a VAT
 • Wynagrodzenie osób związanych z realizacją projektu
 • Korekta faktur oraz paragonów dotyczących działalności instytucji kultury

Zarządzanie

Pomysł na… kulturę

 • Wystawa w krzywym zwierciadle
 • Słodkie zakończenie wakacji
 • Słuchowisko czy wystawa
 • Bajkowanie wcale nie takie proste
 • Uliczka Tradycji 2011

Prawo/Statut

 • Nowe przepisy BHP w instytucji kultury
 • Rażąco niska cena w ofercie
 • Sezony artystyczne i plany repertuarowe wg nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej

Prawo pracy

 • Jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie pracownikowi, który dostarczył zwolnienie lekarskie lub nie odbiera naszej korespondencji?
 • Obowiązki instytucji kultury, gdy zdarzy się wypadek przy pracy

Sygnały od Czytelników

 • Nieodpłatne przekazanie biletów na spektakl
 • Ujęcie bieżących wydatków w polityce rachunkowości instytucji kultury
 • Okres przechowywania wniosków urlopowych w muzeum
 • Nieprzyjemny zapach w bibliotece