Spis treści numeru:

Aktualności

 • Do 30 września trwa nabór wniosków w Programie Chrzest966
 • Bałtyckie Forum Kultury — rejestracja uczestników jeszcze tylko do 6 września
 • Mniej znane źródła dotacyjne na działania kulturalne
 • Projekt GO GO GO_PRO! czyli biblioteki publiczne jako gminne ośrodki programowania

Nowości prawne

 • Ewidencja niepublicznych szkół artystycznych
 • Nagrody za znalezienie zabytków lub materiałów archiwalnych
 • Wypowiedzenie umowy producentowi fonogramu — nowelizacja prawa autorskiego
 • Rekompensata subwencji ogólnej dla gmin za 2014 r.
 • Informacje z Krajowego Rejestru Karnego
 • Kontrola prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej
 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym
 • Nowe przepisy dotyczące wzmocnienia narzędzi ochrony krajobrazu
 • W małych instytucjach mogą zniknąć stanowiska głównego księgowego przez zapewnienie przez gminę wspólnej obsługi niektórym jednostkom
 • Zmiany w wystawianiu zaświadczeń lekarskich

Finanse

 • @ Ewidencja publikacji wytwarzanych przez bibliotekę
 • @ Zadanie zlecone przez organizatora może być finansowane tylko w formie dotacji
 • @ Korekta rezerw na świadczenia pracownicze
 • @ Uznanie praktyki w księgowości zależy od indywidualnej decyzji dyrektora instytucji kultury
 • @ Zwrot VAT za zakup muzealiów sfinansowanych dotacją
 • @ Zwrot dotacji podmiotowej w księgach rachunkowych
 • @ Darowizna od firmy z przeznaczeniem na nagrody w konkursie

Podatki

 • Zwrot należności za poniesione koszty wyżywienia i noclegu w czasie wyjazdów służbowych — czy jest przychodem podatkowym?
 • @ Napoje wydawane pracownikom w czasie upałów
 • @ Sprzedaż książek podczas kiermaszu a kasa fiskalna

Zarządzanie

 • Murale — przejaw współczesnej sztuki zaangażowanej
 • Lepiej zapobiegać niż płacić, czyli jak dyrektor instytucji kultury może przeciwdziałać mobbingowi?

Pomysł na… kulturę

 • Na plaży
 • Oswoić przestrzeń
 • Pozornie niepozorna
 • Opowieść

Prawo/Statut

 • Nowe zamówienia publiczne — w pewnych przypadkach cena oferty może być bez VAT
 • @ Płatne wejściówki na imprezę organizowaną przez dom kultury nie świadczą o jej komercyjnym charakterze
 • @ Konsekwencje podpisania wniosku o realizację projektu
 • @ Ustawy o rzeczach znalezionych nie stosuje się do zabytków archeologicznych
 • @ Ustawa antykryzysowa a instytucje kultury

Prawo pracy

 • Potrącenia z wynagrodzenia w instytucjach kultury w pytaniach i odpowiedziach
 • @ Do wliczenia okresu pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy konieczne jest przejęcie tego gospodarstwa
 • @ Urlop macierzyński i urlop wychowawczy a dodatek stażowy
 • @ Można zrzec się należności z tytułu podróży służbowej
 • @ Wynagrodzenie w czasie zmiany regulaminu wynagradzania
 • @ Powołanie pracownika instytucji na stanowisko dyrektora