Spis treści numeru:

Aktualności

 • MKiDN przyzna stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury
 • Trwa Program Wsparcia Promocji
 • Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu teatru
 • PISF ogłosił konkurs na scenariusz filmu fabularnego
 • Zaproś do siebie Kolekcję Wizytującą

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Zmiany w przepisach o Krajowym Zasobie Nieruchomości
 • Nowe wzory zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej i upoważnienia do kontroli
 • „Zerowy PIT” dla pracowników i zleceniobiorców do 26. roku życia
 • Wzory dokumentów dotyczących zabytków
 • Nowy Krajowy Standard Rachunkowości „Rozrachunki z kontrahentami”
 • Data wyborów do parlamentu

Finanse

 • @ Zwiększenie wartości błędnie oszacowanego środka trwałego
 • @ Uproszczenia przy zakupie towarów
 • @ Saldo konta rozliczeń międzyokresowych przychodów w bilansie
 • @ Nieodpłatne przekazanie środka trwałego organizatorowi
 • @ Darowizna pieniężna na przyszłe wydarzenie a rozliczenia międzyokresowe przychodów
 • @ Rozliczenie z wykorzystania dotacji podmiotowej
 • @ Refaktura biletów lotniczych i zwrot kosztów na konto pracownika
 • @ Zakup strojów dla KGW po zmianie przepisów

Podatki

 • @ Składki i podatek od odszkodowania za dyskryminację pracownika
 • @ Zlecenie przeprowadzenia wizyty studyjnej
 • @ Warsztaty zlecone przez gminę
 • @ Wpływ dotacji wolnej od podatku na wysokość straty podatkowej

Zarządzanie

 • Uczmy się, czyli zarządzanie wiedzą w instytucji kultury
 • 5 sposobów na instytucję bardziej przyjazną pracownikom, którzy są rodzicami

Pomysł na… kulturę

 • Domkultury!
 • Lotna Czytelnia
 • Pszczoła w teatrze
 • Pociąg do kultury
 • Wakacyjna wystawa lalek… w teatrze
 • Muzeoterapia

Prawo/Statut

 • @ Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w pytaniach i odpowiedziach
 • @ Zakres działań podejmowanych przez bibliotekę wchodzącą w struktury ośrodka kultury
 • @ Zatrudnianie wolontariuszy w instytucji kultury

Prawo pracy

 • Nowe zasady pozyskiwania danych osobowych ubiegających się o zatrudnienie oraz pracowników instytucji kultury
 • @ Nagroda roczna dla zastępcy dyrektora
 • @ Dodatek stażowy na zasiłku macierzyńskim