Spis treści numeru:

Aktualności

 • Do 15 października br. można zgłaszać się do programu Gaude Polonia
 • Trwa nabór do VI edycji konkursu filmowego Zabytkomania
 • Trwa nabór na tytuł honorowy Mistrza Rzemiosł Artystycznych
 • Konferencja Badania w sektorze kultury
 • Tarcza dla literatów — wsparcie i promocja polskich pisarzy
 • Biblioteka Narodowa apeluje o przekazywanie egzemplarzy czasopism

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Sprawozdania Rb-BZ1 oraz Rb-BZ2 tylko w wersji rocznej
 • Przechowywanie i sprzedaż zajętych ruchomości
 • Zmiany w PKD dotyczące działalności rozrywkowej i rekreacyjnej
 • Polski Bon Turystyczny
 • Zbrodnie komunistyczne nie ulegają przedawnieniu
 • Pomoc dla przedsiębiorców
 • Opłaty abonamentowe za używanie odbiorników RTV w 2021 r.
 • Organ upoważniony do przekazywania środków z 1% podatku dochodowego na rzecz OPP

Finanse

 • @ Dofinansowanie w ramach programu „Kultura w sieci”
 • @ Opłaty za przetrzymywanie książek w okresie epidemii
 • @ Budynek zakupiony z bonifikatą
 • @ Zwrot opłaty za zajęcia warsztatowe
 • @ Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
 • @ Zakup klimatyzatora w planie finansowym
 • @ Jak zadekretować przedpłaconą fakturę za usługi?
 • @ Faktura za dostęp do e-booków dla czytelników biblioteki

Podatki

 • Nowy JPK_VAT z deklaracją i obowiązek oznaczania transakcji według odpowiednich symboli
 • @ Współpraca przy wystawie w domu kultury
 • @ Nadpłata składki zdrowotnej
 • @ Niskocenne środki trwałe w deklaracji VAT-7 — Tylko online

Zarządzanie

 • Nauczyć (się od) nauczyciela? O budowaniu relacji z pedagogami
 • Jak rozpoznawać problemy z psychiką pracowników w czasie pandemii?

Pomysł na… kulturę

 • Warsztaty szkoły teatru dla uczniów i nauczycieli
 • Drzewo latających książek
 • Książka z dostawą do domu
 • Kazimierz od podszewki
 • Biblioteki otwarte na wszystko
 • Dobre innowacje

Prawo/Statut

 • @ Płatność Polskim Bonem Turystycznym za usługi instytucji kultury
 • @ Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy dla instytucji kultury
 • @ Zwrot kosztów dojazdów do pracy w pytaniach i odpowiedziach
 • @ Program działania instytucji kultury a forma powołania dyrektora
 • @ Podpisywanie odpisu z rejestru instytucji kultury
 • @ Pełniący obowiązki dyrektora
 • @ Zostało mało czasu na skorzystanie z dofinansowania wynagrodzeń w ramach tarczy antykryzysowej dla instytucji kultury — Tylko online

Prawo pracy

 • @ Nagroda roczna dla głównego księgowego w trzech częściach i wstrzymanie wypłaty nagród dla pracowników ze względu na COVID-19
 • @ Porozumienie zmieniające warunki płacy a urlop bezpłatny pracownika
 • @ Urlop wychowawczy a staż pracy
 • @ Nagroda roczna dla pełniącego obowiązki głównego księgowego i byłego dyrektora
 • @ Świadectwo pracy za zakończone okresy zatrudnienia
 • @ Stypendium z urzędu pracy a nabycie prawa do urlopu
 • @ Zmiana miejsca pracy