Spis treści numeru:

Aktualności

 • 29. edycja Nagrody KLIO
 • Trwa III nabór wniosków do konkursu Infrastruktura bibliotek 2021-2025 w ramach NPRCz 2.0
 • Konkurs na najlepszy artykuł naukowy poświęcony ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Nowości prawne

 • Jednolite teksty aktów prawnych
 • Kolejne biblioteki dodano do wykazu bibliotek posiadających zbiory zaliczane do narodowego zasobu bibliotecznego
 • Ograniczanie niektórych skutków kradzieży tożsamości
 • Współpraca organów Krajowej Administracji Skarbowej
 • Nabywanie nieruchomości przez ich użytkowników wieczystych — Tylko online
 • Krajowe Centrum Przetwarzania Danych
 • Wzór umowy przekazania laptopów organowi prowadzącemu szkołę
 • Zmiany przepisów dotyczących ochotniczych straży pożarnych
 • Ogłoszono termin wyborów parlamentarnych
 • Świadczenie wspierające
 • 1,5% podatku rolnego dla wybranych organizacji rolniczych
 • Krajowy System e-Faktur — faktury ustrukturyzowane

Finanse

 • @ Plan finansowy w pytaniach i odpowiedziach
 • @ Dekoracje wytworzone na potrzeby wydarzeń artystycznych
 • @ Amortyzacja części budynku
 • @ Amortyzacja środka trwałego poniżej 10 000 zł sfinansowanego z dotacji inwestycyjnej
 • @ Faktura w euro za nocleg chóru
 • @ Oddzielne konta bankowe dla dotacji i przychodów własnych
 • @ Inwentaryzacja — ujawnienie niedoborów, do których doszło za czasów byłego dyrektora
 • @ Darowizna wody w butelkach — Tylko online
 • @ Środki na ZFŚS w rozliczeniu dotacji podmiotowej. Termin przelewu na drugą część odpisu — Tylko online

Podatki

 • @ Wpisowe za udział w konkursie poetyckim
 • @ Usługa wykonywana na nieruchomości w Polsce przez zagranicznego kontrahenta
 • @ Ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej
 • @ Należność wypłacona zagranicznemu autorowi przedsiębiorcy
 • @ Wynajem sali oraz usługi dodatkowe na fakturze

Zarządzanie

 • Zaprojektuj wsparcie, czyli jak przygotować ofertę ciekawą i dla wolontariuszy, i dla siebie?
 • Chcesz się rozwijać? Stwórz osobistą radę nadzorczą!

Pomysł na… kulturę

 • Muzealne sklepy pełne pomysłów?
 • Bibli(o)gród w Nowym Tomyślu
 • Na naukę nigdy nie jest zbyt późno
 • (Nie)zwykłe heheszki
 • Biblioteki przyjazne studentom

Prawo/Statut

 • @ Liczba członków służb porządkowych w razie zmniejszenia liczby uczestników imprezy masowej
 • @ Zmniejszenie ryczałtu samochodowego przy równoważnym czasie pracy
 • @ Informacje o warunkach zatrudnienia głównego księgowego przekazane organizatorowi
 • @ Formalne obowiązki przy rozpoczęciu działalności gospodarczej przez instytucję kultury
 • @ Opłaty za występy orkiestry działającej przy instytucji kultury

Prawo pracy

 • Umowa o pracę na okres próbny w instytucji kultury po ostatnich zmianach
 • @ Kara nagany a monitoring
 • @ Potrącenie z odprawy emerytalnej
 • @ Czas wolny za pracę w weekendy w systemie podstawowym
 • @ Świadectwo pracy wydane w terminie
 • @ Świadczenie urlopowe po zmianach — Tylko online