Program Komisji Europejskiej Creative Europe zaplanowany na lata 2014–2020 poszukuje partnerów do trzech międzynarodowych inicjatyw. Dzięki temu polskie instytucje kultury mogą wziąć udział w projekcie węgierskim i dwóch ze Słowenii.

Projekt Kreatywna Europa, który narodził się w 2013 r., ma na celu wspieranie europejskich sektorów kultury i sektorów kreatywnych. W głównej mierze skupia się on na działaniach, które rozwijają międzynarodowe kariery, tworzą nowe możliwości zawodowe oraz poszerzają umiejętności. Dzięki temu grupa specjalistów oraz artystów w łatwiejszy sposób może dotrzeć do odbiorców na Starym Kontynencie. Program ten w dużym stopniu kontynuuje projekty Kultura i Media, które wspierały międzynarodowe inicjatywy kulturalne i filmowe w latach 2007–2013.

Wnioski dotyczące udziału w programie Kreatywna Europa mogą składać instytucje i organizacje, które prowadzą działalność kulturalną. Obecnie ta europejska inicjatywna poszukuje trzech partnerów do swoich projektów.

Pierwszym z nich jest węgierski projekt Stowarzyszenia Teatralnego Koma, który skierowany jest do młodych specjalistów ds. teatru lub mediów, projektantów, architektów i socjologów. Ma on na celu stworzenie interdyscyplinarnej strategii kulturalnej i artystycznej dla postsocjalistycznych miast grupy V4. Głównym zadaniem programu STK jest spowodowanie, by życie codzienne mieszkańców blokowisk stało się atrakcyjniejsze i przyjaźniejsze. Projekt ten zachęca także do udziału w warsztatach. Skierowane one są do mieszkańców 15 dzielnic Budapesztu.

Kolejnym projektem w ramach Kreatywnej Europy, do którego poszukiwani są partnerzy, jest inicjatywna Stowarzyszenia Historycznych Miast Słoweńskich. Głównym celem owej inicjatywy jest ożywienie miejskich starówek poprzez innowacyjne i spersonalizowane prezentacje, które ukażą minione i obecne dzieje zabytkowych budynków.

Słowiańskie Muzeum Szkolnictwa natomiast jest trzecią i ostatnią instytucją poszukującą partnerów do projektu. Zaprasza ono przede wszystkim muzea i jego założeniem jest przezwyciężenie stereotypów w dziedzinie migracji i migrantów. Muzeum ma stać się zatem przestrzenią społeczną, która pozwala przezwyciężyć stereotypy, zrozumieć różne sposoby życia oraz zachęcić do tworzenia społeczeństwa, którego głównymi wartościami jest sprawiedliwość, demokracja i równość.

Szczegółowe informacje dotyczące projektów znajdą Państwo na stronach internetowych: