Trwa nabór zgłoszeń dla bibliotek i innych instytucji działających w miejscowościach do 100 000 mieszkańców, które chciałyby prowadzić w swojej bibliotece zajęcia z podstaw programowania z robotami edukacyjnymi i założyć Lokalny Klub Kodowania „Link do Przyszłości”. Projekt realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy YouthSpark.

Nadrzędnym celem projektu „Link do przyszłości” jest zachęcanie młodych ludzi z małych miejscowości do nauki kodowania poprzez organizację warsztatów z kodowania prowadzonych przez profesjonalistów z wykorzystaniem robotów. W ramach warsztatów uczestnicy tworzą swoje pierwsze aplikacje w programie Scratch, a następnie testują ich działanie.

W ramach pierwszej edycji projektu aż 4000 młodych osób skorzystało z warsztatów. W bibliotekach, szkołach i ośrodkach kultury w małych miejscowościach w całej Polsce odbyło się ponad 200 warsztatów.

Zakładając Lokalny Klub Kodowania biblioteki oraz instytucje będą mogły liczyć na możliwość bezpłatnego wypożyczenia robotów Finch na okres 2 miesięcy, będą mogły również skorzystać ze scenariuszy zajęć z kodowania czy z materiałów promocyjnych oraz konsultacji drogą elektroniczną.

Najważniejsze zobowiązania Lokalnych Klubów Kodowania to wskazanie koordynatora oraz zapewnienie osoby prowadzącej zajęcia, zorganizowanie co najmniej jednego warsztatu w miesiącu oraz realizację zajęć z programowania przez minimum 6 miesięcy dla łącznej liczby uczestników nie mniejszej niż 30 osób. Biblioteki i instytucje, które będą prowadziły LKK, muszą również zorganizować co najmniej jeden warsztat dla osób spoza klubu oraz przekazywać informację o funkcjonowaniu Lokalnego Klubu Kodowania w formie ankiety online.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

O kolejności wypożyczania robotów zdecyduje kolejność zgłoszeń. Pierwsze 20 instytucji otrzyma roboty na okres maj-czerwiec, kolejne 20 na okres lipiec-sierpień.