Do końca września br. biblioteki publiczne działające na terenie gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich mogą wziąć udział w ogólnopolskim projekcie GO GO GO_PRO, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „Meritum”. Inicjatywę finansuje belgijska fundacja „The Reading and Writing Foundation”, która wspiera rozwój bibliotek europejskich.

Celem projektu GO GO GO_PRO jest promowanie idei przekształcania bibliotek publicznych w nowoczesne ośrodki edukacji pozaformalnej. Chodzi tu m.in. o możliwość dokształcanie dzieci i młodzieży w zakresie programowania oraz rozwoju ich kompetencji informacyjno-komunikacyjnych w placówkach bibliotecznych.

W ramach projektu w 50 wybranych bibliotek zostaną przeprowadzone 3-godzinne warsztaty pokazowe z programowania dla młodzieży, a także spotkania informacyjno-doradcze dla lokalnych władz. Podczas spotkań uczestnicy zapoznają się z korzyściami, jakie płyną z nauki programowania dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Szczególną uwagę organizatorzy chcą zwrócić na szansę wykorzystania potencjału bibliotek w tym obszarze.

Biblioteki chcące wziąć udział w inicjatywie GO GO GO_PRO muszą spełnić następujące kryteria:

  • udostępnienie 2 sal albo innego rodzaju pomieszczeń, w których równocześnie mogłyby się odbyć: spotkanie z decydentami i przedstawicielami władz lokalnych (20 uczestników) oraz warsztat pokazowy z podstaw programowania dla młodzieży (30 uczestników),
  • przeprowadzenie rekrutacji dzieci i młodzieży na warsztat pokazowy: uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (minimum 30 uczestników),
  • pomoc w nawiązaniu kontaktu z lokalnymi przedstawicielami władz, instytucji i organizacji kulturowych oraz edukacyjnych, a także innymi lokalnymi decydentami w celu usprawnienia przepływu informacji dotyczących projektu,
  • uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym.

Biorące udział w projekcie biblioteki zyskają nie tylko prestiż wynikający z ogólnopolskiego charakteru inicjatywy, ale również możliwość pozyskania partnerów do współpracy oraz wskazówki dotyczące sposobów modernizacji swojej biblioteki.

Aby wziąć udział w projekcie, należy ze strony internetowej projektu pobrać formularz rekrutacyjny, wypełnić go i przesłać drogą elektroniczną na adres info@gopro.edu.pl. Wszystkie spotkania objazdowe odbywać się będą do 30 września 2015 r.