Tylko do 14 września br. trwa rekrutacja do VII edycji programu „Młody Obywatel”, którego motywem przewodnim jest sport i aktywność fizyczna. Organizatorami programu są Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacja BGK. Udział w inicjatywie jest bezpłatny i trwa do lutego 2016 r.

Program „Młody Obywatel” skierowany jest do wszystkich nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz opiekunów grup w domach kultury, bibliotekach czy stowarzyszeniach.

Nadrzędnym celem inicjatywy CEO jest przekazanie młodzieży wiedzy i umiejętności przydatnych w dorosłym życiu. Przede wszystkim jednak program ma za zadanie pokazać młodym osobom jak funkcjonuje lokalna społeczność, jak współpracować i komunikować się w zespole oraz jak skutecznie pozyskiwać partnerów dla swoich działań wśród lokalnych grup i instytucji. Projekt „Młody Obywatel” to również szansa dla nauczycieli na poszerzenie własnych kompetencji zawodowych.

Osoby biorące udział w inicjatywie mają do wyboru trzy tematy zadań:

  • „Ruch z sensem” — zadaniem będzie zorganizowanie charytatywnego wydarzenia sportowego z udziałem społeczności lokalnej, np. biegu, rajdu rowerowego, spływu kajakowego, turnieju piłkarskiego lub pływackiego itp.,
  • „Kronika sportowa” — polegająca na przywróceniu społeczności starych gier i zabaw poprzez ich dokumentację lub praktyczne zastosowanie, dzięki zorganizowaniu pokazu czy rozgrywek,
  • „Sztafeta dyskusji” — wymaga przeprowadzenia debaty z udziałem władz lokalnych i sojuszników na temat możliwości rozwoju sportowego np. gminy i jej mieszkańców.

Organizatorzy, w ramach projektu zapewniają m.in. pakiety materiałów edukacyjnych, warsztaty dla uczniów, udział w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych czy granty na dodatkowe działania w projekcie.

Aby wziąć udział w programie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.