Od stycznia mają wzrosnąć, niezmieniane już od kilku lat (bo od 2007 r.), stawki tzw. kilometrówki. Dzięki temu pracownicy instytucji kultury otrzymają wyższe kwoty zwrotu kosztów używania prywatnych pojazdów do celów służbowych.

Resort infrastruktury przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Zmiana rozporządzenia to reakcja na wzrastające koszty eksploatacji pojazdów, zwłaszcza rosnące ceny paliw oraz liczne monity pracodawców kierowane do Ministerstwa Infrastruktury. Zdaniem ekspertów z Instytutu Transportu Samochodowego stawki te pozwolą uzyskać pracownikom uczciwą rekompensatę rzeczywistych, ponoszonych przez nich kosztów eksploatacji swoich pojazdów dla celów służbowych.

Od stycznia stawki te mają wynosić:

  1. dla samochodu osobowego o pojemności silnika:
    • do 900 cm3: 0,97 zł — było 0,5214 zł,
    • powyżej 900 cm3: 1,01 zł — było 0,8358 zł,
  2. dla motocykla: 0,92 zł — było 0,2302 zł,
  3. dla motoroweru: 0,81 zł — było 0,1382 zł.