Pytanie

Instytucja kultury otrzymała w darowiźnie piekarnik elektryczny na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którą organizuje wspólnie ze szkołą podstawową. Darowiznę przekazała jedna z lokalnych firm produkujących piekarniki. Zawarto umowę darowizny.
Jak prawidłowo ująć w ewidencji księgowej otrzymanie piekarnika, licytację oraz przekazanie jej osobie, która ją wygra?

Piekarnik elektryczny zostanie sprzedany (licytacja na rzecz WOŚP), można go więc przyjąć jako środek trwały do odsprzedaży (nie amortyzuje się go) lub jako towar — zależy to od polityki rachunkowości instytucji kultury.

Wyjaśnienie

Umowa darowizny prawdopodobnie zawierała klauzulę mówiącą o przeznaczeniu piekarnika na rzecz WOŚP. Instytucja kultury nie mogła zatem przeznaczyć go do używania, a tylko przeprowadzić licytację. W księgach rachunkowych darowiznę ujmuje się na koncie 760 „Pozostałe przychody operacyjne” (art. 3 ust. 32 lit. h Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości).

Przyjmując, że wartość darowizny wynosi 1000 zł, a wylicytowano kwotę 2500 zł, instytucja kultury może ująć operację w księgach rachunkowych następująco:

 1. Przyjęcie darowizny na podstawie umowy — kwota 1000 zł:
  • Wn 010 „Środki trwałe” (analitycznie: „Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży” lub 330 „Towary”),
  • Ma 760 „Pozostałe środki trwałe”.
 2. Wpływ środków z licytacji — kwota 2500 zł:
  • Wn 100 „Kasa” lub 130 „Rachunek bankowy”,
  • Ma 240 „Pozostałe rozrachunki”.
 3. Przekazanie piekarnika osobie, która wygrała licytację:
  • Wn 240 „Pozostałe rozrachunki” — kwota 2500 zł,
  • Ma 010 „Środki trwałe” (analitycznie: „Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży” lub 330 „Towary”) — kwota 1000 zł,
  • Ma 760 „Pozostałe przychody operacyjne” — kwota 1500 zł.
 4. Przekazanie środków na WOŚP — kwota 2500 zł:
  • Wn 761 „Pozostałe koszty operacyjne”,
  • Ma 130 „Rachunek bankowy”.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 1 lutego 2021 r. poz. 217; ost. zm. Dz.U. z 30 listopada 2020 r. poz. 2123)