Do 31 stycznia 2014 r. państwowe i samorządowe instytucje kultury mogą składać wnioski w I naborze do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rosja 2015 — promesa. Strategicznym celem programu jest zwiększenie zainteresowania polską kulturą w Rosji oraz podniesienie wiedzy rosyjskich odbiorców o Polsce poprzez prezentację najwartościowszych polskich dokonań artystycznych i kulturalnych oraz wzajemne poznanie i zbliżenie środowisk artystycznych i społeczeństw obu krajów. Zadania finansowane w ramach programu powinny wpisywać się w kontekst organizowanego w 2015 r. Roku Polski w Rosji i Roku Rosji w Polsce.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań prezentujących i promujących kulturę polską na obszarze Federacji Rosyjskiej:

 1. prezentacji artystycznych w ramach znaczących rosyjskich projektów kulturalnych,
 2. zadań prezentujących polską kulturę, organizowanych lub współorganizowanych przez podmioty prawa polskiego, w tym:
  • zadań artystycznych,
  • zadań z zakresu kultury o profilu edukacyjnym i/lub popularyzatorskim.
 3. staży i rezydencji artystycznych skoncentrowanych na realizacjach artystycznych w postaci np. wystaw, spektakli, publikacji.

Realizacja zadania powinna się odbywać w 2015 r. w jednym ze wskazanych w Regulaminie Programu miast położonych na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Dofinansowanie w ramach priorytetu jest udzielane na okres dwóch lat, kolejno, na rok przygotowań oraz rok realizacji zadania, przy czym:

 1. kwota wnioskowanego dofinansowania na rok 2014 nie może przekraczać 10% całościowej kwoty wnioskowanego dofinansowania;
 2. przedmiotem dofinansowania w roku 2014 mogą być wyłącznie koszty związane z przygotowaniami do realizacji zadania ponoszone w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2014 r.;
 3. koszty zawarte w preliminarzu, ponoszone w roku 2014 z innych źródeł niż wnioskowane dofinansowanie, mogą dotyczyć wydatków ponoszonych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.;
 4. wszystkie koszty związane z realizacją zadania w 2015 r. mogą być ponoszone w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 25 000 zł, a kwota maksymalna 800 000 zł. Wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 85% budżetu przedstawionego we wniosku.
Operatorem Programu jest Instytut Adama Mickiewicza. Na jego stronie znajdą Państwo więcej informacji o Programie, regulamin oraz niezbędne dokumenty.