• Autor: Ewa Ostapowicz,
 • Liczba stron: 144
 • ISBN-13: 978-83-945892-3-0
 • Cena katalogowa: 129,00 zł
 • Cena dla prenumeratorów: 109,00 zł
 • Stan prawny: listopad 2018

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

Plan finansowy jest podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury. Ustalając go, należy zwrócić szczególną uwagę na wysokość dotacji od organizatora. Ma on obowiązek udzielenia dotacji podmiotowej, która jest główną pozycją w planie finansowym. Koszty można podnosić ponad ten próg tylko wtedy, gdy instytucja osiąga dochody własne.

Opracowując plan finansowy, należy mieć na uwadze realne możliwości pozyskania środków na finansowanie zadań instytucji kultury. Trzeba też pamiętać, że zarówno wszystkie dodatkowe środki, które instytucja uzyska w ciągu roku, jak i nieplanowane koszty powodują konieczność urealnienia planu finansowego.

Chociaż przepisy dotyczące planu finansowego nie zmieniają się od wielu lat, zagadnienie to ciągle budzi wiele wątpliwości księgowych instytucji kultury. Dlatego redakcja Poradnika Instytucji Kultury przygotowała publikację książkową z wzorami dokumentów na pendrivie, pt.

Rozwiązania największych problemów dotyczących planu finansowego instytucji kultury

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

W książce znajdą Państwo porady:

 • Jak szczegółowy powinien być plan finansowy i dlaczego zarządzenie organizatora w tej sprawie ma znaczenie?
 • Czy plan finansowy należy konsultować z organizatorem?
 • Czy organizator może żądać od instytucji zmiany planu finansowego?
 • Dlaczego budżet w układzie zadaniowym jest nieobowiązkowy w instytucji?
 • Jakie przychody i koszty instytucji kultury ująć w planie?
 • Co zrobić, gdy organizator przydzieli mniejszą niż instytucja zakładała dotację podmiotową?
 • Jak ująć dotację celową na zakup środka trwałego w planie finansowym?
 • Jak ująć dotację celową z lat ubiegłych w planie finansowym bieżącego roku?
 • Jak prawidłowo oszacować przychody z działalności odpłatnej i dlaczego dane historyczne są tak ważne?
 • Jak ująć w planie finansowym środki własne zgromadzone w latach ubiegłych?
 • Czy w planie finansowym przychody mogą być większe niż koszty?
 • Czy w planie finansowym ująć wartość inwestycji w kwocie nett o czy brutto?
 • Co trzeba brać pod uwagę, planując środki pieniężne na koniec roku obrotowego?
 • Czy w planie finansowym instytucji kultury można zaplanować stratę?
 • Co zrobić, gdy w ciągu roku pojawią się zdarzenia nieprzewidziane w planie finansowym?

Całości dopełniają niezbędne wzory dokumentów związanych z planem finansowym (także gotowe do użycia na załączonym do publikacji pendrivie) oraz rozwiązania problemów dotyczących planu finansowego, z którymi zgłosili się do nas Czytelnicy Poradnika Instytucji Kultury.

Spis treści

1. Plan finansowy jako podstawa gospodarki finansowej instytucji kultury
1.1. Jaka jest podstawa prawna sporządzania planu finansowego instytucji kultury?
1.2. Co wykazywać w planie finansowym?
1.3. Kto odpowiada za sporządzenie planu finansowego?
1.4. Jak szczegółowy powinien być plan finansowy i dlaczego zarządzenie organizatora w tej sprawie ma znaczenie?
1.5. Po co organizatorowi plan finansowy instytucji?
1.6. Czy plan finansowy należy konsultować z organizatorem?
1.7. Czy organizator może żądać od instytucji zmiany planu finansowego?
1.8. Jak często sporządzać plan finansowy dla organizatora?
1.9. Dlaczego dane historyczne są takie ważne przy tworzeniu planu finansowego?
1.10. Dlaczego budżet w układzie zadaniowym jest nieobowiązkowy w instytucji?

2. Przychody w planie finansowym
2.1. Jakie przychody instytucji kultury ująć w planie finansowym?
2.2. Co zrobić, gdy organizator przydzieli mniejszą niż instytucja zakładała dotację podmiotową?
2.3. Jak ująć dotację celową na zakup środka trwałego w planie finansowym?
2.4. Czy należy ująć w planie finansowym dotację celową, której organizator jeszcze nie przyznał?
2.5. Jak ująć dotację celową z lat ubiegłych w planie finansowym bieżącego roku?
2.6. Jak prawidłowo oszacować przychody z działalności odpłatnej?
2.7. Jak ująć w planie finansowym środki własne zgromadzone w latach ubiegłych?
2.8. Jakie pozostałe przychody operacyjne ująć w planie finansowym?
2.9. Jak dobrze policzyć przychody z operacji finansowych?
2.10. Dlaczego przychodów nie należy planować z rozmachem?
2.11. Czy w planie finansowym przychody mogą być większe niż koszty?

3. Planowanie kosztów
3.1. Dlaczego niektóre instytucje w zasadzie tworzą budżet zadaniowy?
3.2. Dlaczego w każdej instytucji jest inaczej?
3.3. Jak rozróżnić koszty bezpośrednie od pośrednich?
3.4. Co robić, jeśli instytucja poniosła koszty mniejsze albo większe niż zaplanowano?
3.5. Czy w planie finansowym ująć wartość inwestycji w kwocie netto czy brutto?

4. Przykładowe ujęcie kosztów z uwzględnieniem specyfiki instytucji kultury — w podziale na działania
4.1. Przykładowy plan kosztów dla muzeum z uwzględnieniem poszczególnych zadań
4.2. Przykładowy plan kosztów dla ośrodka kultury
4.3. Przykładowy plan kosztów dla biblioteki
4.4. Przykładowy plan kosztów dla teatru

5. Stan środków pieniężnych i stan zobowiązań na koniec roku
5.1. Co trzeba brać pod uwagę, planując środki pieniężne na koniec roku obrotowego?
5.2. Jak ująć refundację kosztów projektu w planie finansowym?
5.3. Gdzie w planie finansowym umieścić kredyt bankowy?

6. Przykładowy plan finansowy instytucji kultury

7. Ujemny wynik finansowy w planie finansowym
7.1. Co oznacza ujemny wynik w planie finansowym?
7.2. Czy można zaplanować stratę w planie finansowym instytucji kultury?

8. Zmiany w planie finansowym
8.1. Czy plan finansowy można zmienić w ciągu roku?
8.2. Co zrobić, gdy w ciągu roku pojawią się zdarzenia nieprzewidziane w planie finansowym?
8.3. Czy informacja od organizatora o mniejszej kwocie dotacji podmiotowej niż planowana jest już sygnałem do zmian w planie?

9. Wykonanie planu finansowego

10. Rozwiązania pozostałych problemów związanych z planem finansowym instytucji kultury — odpowiedzi na pytania
10.1. Czy dom kultury, w skład którego wchodzi biblioteka, powinien sporządzać dwa plany finansowe?
10.2. Przychody i koszty w planie finansowym muzeum — czyli jak szczegółowy powinien być plan finansowy?
10.3. Jak ująć amortyzację środków trwałych zakupionych z dotacji w planie finansowym lat następnych?
10.4. Jak ująć w planie finansowym amortyzację nakładów inwestycyjnych poniesionych przed 2012 r.?
10.5. Jak ująć planowane roboty budowlane w planie finansowym?
10.6. Jak ująć wydatki okolicznościowe w planie finansowym?
10.7. Jak ująć środki własne z lat ubiegłych w bieżącym planie finansowym?
10.8. Jak wykorzystać i ująć w planie finansowym środki z lat ubiegłych?
10.9. Co zrobić z planem, gdy na rachunku bankowym na koniec roku pozostaną środki pieniężne?
10.10. Czy w planie finansowym należy zawsze zaplanować „wynik finansowy”?
10.11. Czy instytucja kultury może przeznaczyć oszczędności w planie finansowym na premie i nagrody dla pracowników?

11. Wzory dokumentów
11.1. Zarządzenie organizatora w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowych instytucji kultury
11.2. Zarządzenie dyrektora instytucji kultury w sprawie wprowadzenia planu finansowego
11.3. Zarządzenie dyrektora instytucji kultury w sprawie zmian w planie finansowym
11.4. Pismo do organizatora w sprawie zmian w planie finansowym instytucji kultury
11.5. Pismo do organizatora o zwiększenie dotacji

Wykaz wzorów na pendrive

 • Plan finansowy, zmiany w planie finansowym, wykonanie planu finansowego (z formułami, które pozwalają zaciągać dane między arkuszami) — w formacie Excel
 • Zarządzenie organizatora w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowych instytucji kultury
 • Zarządzenie dyrektora instytucji kultury w sprawie wprowadzenia planu finansowego
 • Zarządzenie dyrektora instytucji kultury w sprawie zmian w planie finansowym
 • Pismo do organizatora w sprawie zmian w planie finansowym instytucji kultury
 • Pismo do organizatora o zwiększenie dotacji