Od 23 do 29 marca br. odbędzie się ogólnopolska kampania Tydzień z Internetem. Tegoroczna edycja tej inicjatywy ma na celu zdobywanie i rozwijanie nowych umiejętności cyfrowych. Kampanii towarzyszyć będzie również konkurs dotyczący kreatywnego serfowania, w którym do wygrania będą atrakcyjne nagrody ufundowane przez firmy partnerujące akcji UPC, Microsoft oraz Orange. Czwartą edycję projektu objął honorowym patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Kampania Tydzień z Internetem skierowana jest instytucji takich jak domy kultury, biblioteki, szkoły oraz pracownie komputerowe i organizacje oferujące publiczny dostęp do komputerów i Internetu.

Uczestniczące w akcji podmioty mogą także organizować spotkania, w czasie których przybliżą możliwości Internetu i nowych technologii. Mogą także pomagać w poruszaniu się po rynku pracy i planowaniu ścieżki kariery zawodowej. Bardzo ważnym celem kampanii jest również zapewnienie wszystkim szansy na włączenie się w świat cyfrowy, zwłaszcza chodzi tu o osoby niekorzystające dotychczas z Internetu, w tym ludzi starszych i osoby niepełnosprawne.

Instytucje i organizacje, które wezmą udział w czwartej edycji Tygodnia z Internetem, mogą skorzystać ze scenariuszy spotkań, przygotowanych na potrzeby tegorocznej kampanii. Każdy scenariusz zawiera dokładny opis dotyczący możliwości przeprowadzania spotkanie, jak również materiały pomocnicze oraz wskazówki jak promować wydarzenie.

Czas trwania jednego spotkania to około dwóch godzin.

Aby wziąć udział w Tygodniu z Internetem 2015, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Programu Rozwoju Bibliotek.