Do 31 października br. można nadsyłać opracowane i wdrożone projekty do II edycji Przeglądu Muzeum Widzialne. Organizatorem konkursu jest NIMOZ oraz portal Muzealnictwo.com a partnerem merytorycznym Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej. Inicjatywa skierowana jest do muzeów, studiów graficznych oraz indywidualnych grafików.

Nadrzędnym celem przeglądu jest podkreślenie znaczenia systemów identyfikacji wizualnych i projektów graficznych dla działań wizerunkowych muzeów. Organizatorzy chcą również zwrócić uwagę na promocję rozwiązań i praktyk projektowania graficznego.

Do udziału w projekcie można zgłaszać identyfikacje wizualne i projekty graficzne, które zostały wdrożone w latach 2014–2015, i są nadal wykorzystywane.

Dany projekt graficzny może zgłosić tylko jeden podmiot. Każdy uczestnik przeglądu może natomiast zgłosić dowolną liczbę projektów.

Przegląd obejmuje cztery kategorie:

  • identyfikacja muzeum — obejmuje ona wdrożone identyfikacje wizualne muzeów: logo, system informacji wewnątrz i na zewnątrz muzeum, w tym oznakowanie wystaw stałych, projekty druków firmowych, informacyjnych, materiałów edukacyjnych;
  • identyfikacja wystaw czasowych — obejmuje opracowany przez muzeum na potrzeby wystawy czasowej system informacji wizualnej, m.in.: projekty plakatów, folderów, tablic informacyjnych w przestrzeni wystawienniczej;
  • wydawnictwa książkowe lub multimedialne — projekty graficzne wydawnictw muzealnych przy czym kategoria dla rzetelności oceny strategii muzeum w tym zakresie obejmuje nie pojedyncze wydawnictwa, ale przegląd kilku wydawnictw lub serię wydawniczą;
  • grafika strony internetowej — kategoria obejmuje projekt graficzny strony internetowej muzeum, walory estetyczne, odwzorowanie charakteru danej instytucji, wartości funkcjonalne.

Aby wziąć udział w przeglądzie, należy wypełnić kartę zgłoszeniową, a następnie przesłać ją drogą elektroniczną na adres muzeumwidzialne@nimoz.pl. Do karty należy załączyć prezentację projektów graficznych w formacie PDF.

Wyniki przeglądu zostaną ogłoszone w listopadzie br. i dostępne będą na stronach internetowych organizatorów: www.nimoz.pl, www.muzealnictwo.com, www.stgu.pl.