Do 30 czerwca br. można nadsyłać zgłoszenia w III edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Kreatywna kultura”, którego organizatorem jest Krotoszyński Ośrodek Kultury. Konkurs skierowany jest zarówno dla osób zajmujących się fotografią profesjonalnie, jak również dla pasjonatów i amatorów. Prace konkursowe można nadsyłać w dwóch kategoriach: kultura klasyczna oraz kultura alternatywna. Do wygrania jest 3000 zł oraz nagrody rzeczowe. Projekt swym patronatem objęło Narodowe Centrum Kultury.

Celem III edycji konkursu fotograficznego „Kreatywna kultura” jest promowanie kultury oraz rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności. Bardzo ważnym zadaniem jest również propagowanie sztuki fotografowania, jako jednej z form artystycznego wyrazu oraz jako środka komunikacji międzyludzkiej.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie prace w każdej z kategorii. Prace te jednak nie mogą być nigdzie wcześniej opublikowane. O wynikach rozstrzygnięcia konkursu laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.

Konkursowi towarzyszyć będą wernisaże, warsztaty oraz spotkania, które odbędą się w Krotoszynie w dniach 27–30 sierpnia br.

Prace konkursowe należy przesłać na adres:
Krotoszyński Ośrodek Kultury
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 18
63-700 Krotoszyn
z dopiskiem: „Konkurs fotograficzny Kreatywna Kultura”