26 listopada br. w Warszawie obędzie się III edycja ogólnopolskiej konferencji „Wolontariat w kulturze”. Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Udział w konferencji i towarzyszących jej warsztatach jest bezpłatny.

III ogólnopolska konferencja „Wolontariat w kulturze” skierowana jest do koordynatorów i osób odpowiedzialnych za wolontariat w instytucjach kultury, a także tych, którzy przygotowują się do przejęcia obowiązków związanych z zarządzaniem wolontariuszami lub projektami z ich udziałem. Mile widziani są zarówno reprezentanci instytucji już doświadczonych w prowadzeniu wolontariatu, jak i tych dopiero planujących jego wdrożenie.

Konferencja „Wolontariat w Kulturze” to wydarzenie towarzyszące inicjatywie Kulturalny Bilet Wolontariusza.

Nadrzędnym celem wieloletniego projektu „Wolontariat w kulturze” jest rozwój i profesjonalizacja wolontariatu w instytucjach kultury w całej Polsce. Wolontariat ma wpływa na rozwój instytucji kultury i może wzbogacać ich ofertę kulturalną, a z drugiej strony wzmacniać kompetencje wolontariuszy. Od kilku organizatorzy działają na rzecz pogłębiania współpracy między instytucjami kultury a wolontariuszami w całym kraju.