Do 8 lipca br. można składać wnioski do IV edycji konkursu stypendialnego im. Olgi Rok, którego organizatorem jest Akademia Rozwoju Filantropii w Warszawie. Konkurs skierowany jest przede wszystkim do pań pracujących w bibliotekach publicznych. O stypendium w wysokości 5000 zł panie mogą ubiegać się w dwóch kategoriach: placówka biblioteczna mniejsza oraz placówka biblioteczna większa. Granty współfinansowane są ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz ze środków Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok.

Najważniejszym celem kolejnej, IV już edycji konkursu, jest rozwój osobisty i zawodowy kobiet pracujących w bibliotekach oraz docenienie ich roli w kształtowaniu aspiracji lokalnej społeczności.

Dlatego też, oceniając kandydatury Kapituła Konkursu będzie brała pod uwagę przede wszystkim całokształt doświadczeń życiowych kandydatek, zaangażowanie w działalność biblioteki oraz nowatorskie metody współpracy zarówno z osobami korzystającymi z biblioteki jak i z partnerami lokalnymi.

O stypendia w kategorii „Placówka biblioteczna mniejsza” mogą ubiegać się kandydatki reprezentujące publiczne placówki biblioteczne, w których pracuje jedna lub dwie osoby. O stypendia w kategorii „Placówka biblioteczna większa” mogą natomiast ubiegać się panie, które pracują w bibliotekach w których zatrudnionych jest troje lub więcej pracowników.

Aby wziąć udział w konkursie stypendialnym im. Olgi Rok, należy wypełnić wniosek zgłoszeniowy (plik DOC), a następnie przesłać go na adres mailowy stypendiumolgirok@filantropia.org.pl. Do zgłoszenia można dołączyć list polecający, artykuły prasowe potwierdzające osiągnięcia, a także zdjęcia ilustrujące prowadzone projekty.