Biblioteka Narodowa wraz z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiła „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Inicjatywa ta jest projektem wieloletnim realizowanym w latach 2016–2020. W ramach Programu zdefiniowano Priorytet „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Prognozowany budżet projektu na 2016 r. to 26,5 mln zł.

Nadrzędnym celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest wzrost liczby czytelników. Program ten jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury w zakresie kształtowania księgozbiorów bibliotek oraz wsparcia samorządów w finansowaniu zakupów nowości wydawniczych.

Priorytet Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych został stworzony z myślą o wzmocnieniu aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych.

O dofinansowanie w ramach Priorytetu ubiegać się mogą biblioteki publiczne, a także inne samorządowe instytucje kultury posiadające w strukturze biblioteki publiczne.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania to 1500 zł. W ramach dotacji biblioteki mogą nabywać książki, które ukazały się drukiem, książki mówione, pisane alfabetem Braille’a, książki elektroniczne, multimedia a także wydawnictwa nutowe i kartograficzne, które są dostępne na rynku księgarskim. Można również starać się o dofinansowanie czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych o częstotliwości ukazywania się od miesięcznika do rocznika.

Termin realizacji zadania trwa do 30 listopada 2016 r.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy przesłać wnioski (plik PDF) w dwóch egzemplarzach na adres:

Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
z dopiskiem Wniosek do Priorytetu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”