Do 15 maja br. można składać wnioski w nowo powołanym konkursie „EIFL-PLIP” skierowanym do placówek bibliotecznych. Projekt powstał w ramach Programu Nowatorskich Rozwiązań dla Bibliotek Publicznych. Pomysłodawcą inicjatywy jest organizacja Electronic Information for Libraries. Na laureata konkursu czeka nagroda 1500 dolarów.

O nagrody ubiegać się mogą wszystkie biblioteki publiczne, które w swoich działaniach wykorzystujące w nowatorski sposób nowe technologie. Tematy działań, które może zgłosić w konkursie biblioteka, mogą dotyczyć kategorii tematycznych, takich jak:

  • finanse i zatrudnienie,
  • rolnictwo, ekologia,
  • zdrowie, higiena,
  • włączenie społeczne,
  • równość, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć,
  • równość w edukacji,
  • ochrona środowiska.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie internetowej EIFL (plik DOCX). Aplikacje w ramach konkursu można składać w czterech językach: angielskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim.

Wśród laureatów konkursów organizowanych wcześniej w ramach Programu Nowatorskich Rozwiązań dla Bibliotek Publicznych znalazły się trzy polskie biblioteki. Są to Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie.