Ruszył program „Kultura bez barier”. Organizatorami inicjatywy są Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Kultury bez Barier oraz Kompetenzzentrum für Kulturelle Bildung im Alter und Inklusion. Strategicznym partnerem projektu jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Prognozowany budżet projektu to 25 119 600 zł. Czas realizacji programu to lata 2021-2023. Nabór wniosków o granty planowany jest na początek 2022 r.

Projekt „Kultura bez barier” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020. Granty, na łączną kwotę niemal 20 000 000 zł, zostaną przekazane wyłonionym w konkursie wniosków instytucjom kultury z całej Polski.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest poprawa dostępności oferty polskich instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami. Model ten zostanie przetestowany w 100 wybranych w konkursie instytucjach kultury — bibliotekach, domach i ośrodkach kultury, galeriach, teatrach.

Beneficjenci programu zrealizują projekty, w których planowanie i realizację włączani będą przedstawiciele organizacji zrzeszających osoby z niepełnosprawnościami i społeczności lokalnych, dzięki czemu nie tylko będą one odpowiadały na ich realne potrzeby, lecz także pozwolą na tworzenie schematów współpracy i sieci kontaktów na przyszłość. Przyczyni się to także do wzrostu kompetencji oraz świadomości potrzeb osób z niepełnosprawnościami wśród pracowników instytucji kultury.

Środki z programu będą mogły zostać wykorzystane przez instytucje kultury na szereg działań i rozwiązań umożliwiających szersze udostępnienie oferty kulturalnej osobom z niepełnosprawnościami, jak np. organizację warsztatów edukacyjnych, przygotowanie specjalnych ścieżek zwiedzania, audiodeskrypcje obiektów i przedstawień, obecność przewodników oprowadzających w Polskim Języku Migowym, dotykowe tyflografiki, modele 3D, opisy obiektów w języku uproszczonym czy wdrażanie projektowania uniwersalnego w przestrzeni instytucji.