Trwa nabór zgłoszeń do Letniej Edycji Staży w instytucjach kultury. Staże odbywają się od czerwca do 30 września br. W inicjatywie bierze udział m. in. w Narodowe Centrum Kultury. Staże są bezpłatne.

Nadrzędnym celem kolejnej edycji projektu jest umożliwienie studentom szkół artystycznych i kierunków humanistycznych zdobycia teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania i specyfiki pracy w instytucjach kultury oraz pomoc w realizacji bieżących zadań instytucji kultury i przygotowanie kompetentnej kadry dla instytucji.

Aby wziąć udział w Letniej Edycji Stażu, należy spełnić m.in. kilka kryteriów naboru oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy. Do kryteriów, którymi kieruje się jednostka przyjmująca stażystów, należą:

  • studia artystyczne lub humanistyczne związane z kulturą, np.: historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, animacja kultury, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo, socjologia, filologie, etnologia, archeologia, architektura, teatrologia, muzykologia, sztuki plastyczne, kinematografia;
  • 3‒5 rok studiów magisterskich, 3 rok studiów licencjackich, 1‒2 rok studiów uzupełniających magisterskich, studenci studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i animacji kultury oraz szkół artystycznych, absolwenci wymienionych studiów;
  • wiek do 30. roku życia.

Tryb realizacji stażu wynika z bezpośrednich ustaleń między stażystą a instytucją oferującą miejsce stażowe, musi jednak w rezultacie dać od 160 godzin do 320 godzin odbytej pracy.

Narodowe Centrum Kultury w ramach Letniej Edycji inicjatywy oferuje możliwość odbycia stażu w następujących działach:

  • Dział Projektów Kulturalnych — odbywając staż w tym dziale, stażysta będzie realizował projekty kulturalne i artystyczne m.in. wystawy, koncerty. Dowie się m.in. jak funkcjonuje impresariat i na czym polega współorganizacja wydarzenia. Zobaczy też jak się tworzy kampanie społeczne.
  • Dział Komunikacji i Promocji — podczas stażu w tym dziale osoba odbywająca staż będzie mieć okazję uczestniczenia w promocji działań instytucji we wszystkich jej kanałach komunikacyjnych w social mediach. Dowie się również, jak skutecznie prowadzić newsletter.
  • Dział Komunikacji i Promocji — zadaniem stażysty będzie przede wszystkim redakcja portalu NCK poprzez: administrowanie stroną, obsługiwanie systemu zarządzania treścią CMS, kontakt z użytkownikami portalu, redagowanie wpisów użytkowników portalu, dodawanie i redagowanie treści spoza portalu oraz tworzenie materiałów promocyjnych.
  • Dział Wydawnictw — tutaj stażysta pozna specyfikę prowadzenia projektów wydawniczych, promocji książek i czytelnictwa oraz współpracy z dystrybutorami książek.
  • Dział Programów Dotacyjnych — w tym dziale osoba biorąca udział w Letniej Edycji Staży dowie się, na czym polega obsługa Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Infrastruktura Domów Kultury oraz programu Kultura Dostępna i Edukacja Kulturalna. Będzie mieć też okazję włączenia się w redakcję internetowej strony Programu Dom Kultury+ oraz jego fanpage.
  • Dział Szkoleń i Profesjonalizacji — w tym dziale stażysta będzie współtworzyć ofertę szkoleniową programu Kadra Kultury, weźmie udział w przygotowaniach do Ogólnopolskiej Giełdy Projektów oraz Konferencji Wolontariat w Kulturze.