4 i 5 grudnia w Bibliotece Narodowej w al. Niepodległości w Warszawie odbędzie się konferencja „Kultura + Rewitalizacja”. Spotkanie to ma na celu przybliżenie zagadnienia skutecznego wykorzystywania kultury i polityki kulturalnej w procesach rewitalizacji oraz wymianę doświadczeń. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja Kultura + Rewitalizacja podzielona jest na dwie części. Pierwszego dnia sztab ekspertów będzie debatował nad szeroko rozumianym pojęciem rewitalizacji. Mowa będzie głównie o skutecznych metodach prowadzenia działań rewitalizujących przy wykorzystaniu narzędzi kultury, edukacji czy animacji. Panel dyskusyjny dotyczyć będzie także roli mieszkańców miast w procesie rewitalizacji. Osoby uczestniczące w konferencji otrzymają również odpowiedź na pytanie, jak osiągnąć zamierzone cele i odnieść sukces w działaniach rewitalizujących. Drugi dzień zaś wypełnią warsztaty, których nadrzędnym zadaniem będzie stworzenie planu kulturalnych działań wspierających procesy rewitalizacji i współpracę międzysektorową.

Konferencja adresowana jest do wszystkich tych, którzy są zainteresowani wypracowaniem nowego podejścia do rewitalizacji, wzmacnianiem rozwiązań międzysektorowych oraz wykorzystywaniem potencjału kultury i polityki kulturalnej. Natomiast w warsztatach udział powinni wziąć przede wszystkim do urzędników miast i osób ściśle z nimi współpracującymi.

Program konferencji „Kultura + Rewitalizacja”

Dzień I, Biblioteka Narodowa al. Niepodległości 213

  • 11:30 — Powitanie: Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
  • 11:45–13:00 — Prezentacja dotycząca „Rewitalizacji z dwóch perspektyw” — Agnieszka Nowak, v-ce Prezydent Łodzi, dr Jan Kanas z Instytutu Rozwoju miast, a także Wojciech Kłosowski z Uniwersytetu Warszawskiego, Aneta Szyłak z IS Wyspa oraz Edwin Bendyk z tygodnika Polityka.
  • 13:15–14:00 — Dyskusja pt. „Autorzy procesów rewitalizacji”. Panel dyskusyjny poprowadzi Artur Cieliński z Res Publica Nowa, jego gośćmi będą: Hanna Gil Piątek (UMŁ), Jolanta Kopeć (UM Piotrków Trybunalski) oraz Waldemar Jan (Nikiszowiec).
  • 14:00–14:45 — Dyskusja pt. „Komunikacja w rewitalizacji”. Panel dyskusyjny poprowadzi Bogna Świątkowska z Fundacji Bęc Zmiana. Rozmówcami będą: Aleksandra Wasilkowska (v-ce prezes OW SARP), Urszula Trzeciakowska (UMW), Marta Białek-Graczyk (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”) oraz Teresa Jankowska (CAL).
  • 15:30–16:15 — Dyskusja pt. „Cele społeczne w procesach rewitalizacji”. Dyskusję poprowadzi Wojciech Kłosowski z Uniwersytetu Warszawskiego, jego gośćmi będą: Katarzyna Sadowy (OW SARP), Ewa Kipta (Forum Rewitalizacji) a także Barbara Mliczyńska-Hajda (Fundacja O! Miasto).
  • 16:15–16:35 — Ewa Ayton z British Council opowie o roli potencjału społecznego w planowaniu zmian tzn. Creative Cities.
  • 16:35–17:00 — Podsumowanie pierwszego dnia konferencji.

Dzień II, ul. Mysia 3

  • 10:00–15:30 — Warsztaty

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji „Kultura + Rewitalizacja” znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury.