Trwa rekrutacja do letniej edycji staży w instytucjach kultury. Inicjatywa, której organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury, realizowana jest w ramach programu „Kadra Kultury”. Dla najlepszych stażystów przewidziano bezpłatne szkolenia z zakresu zarządzania kulturą.

Staże w instytucjach kultury mają umożliwić studentom zdobycie pierwszych zawodowych praktyk. Mają również na celu pomóc instytucjom kultury w pozyskania nowych, kreatywnych pracowników.

Staże skierowane są do studentów kierunków artystycznych i humanistycznych związanych z kulturą oraz instytucji, organizacji pozarządowych i firm działających w sektorze kultury.

Instytucje kultury mają czas na złożenie aplikacji 25 maja br. Natomiast studenci i artyści, którzy chcą zdobyć doświadczenie zawodowe, mogą wziąć udział w rekrutacji, która potrwa od 27 maja do 13 czerwca.

Staż realizowany może być w okresie do 4 miesięcy. Wymiar godzin odbywanego stażu nie może jednak być mniejszy niż 160 godzin i nie większy niż 320 godzin. Staże powinny rozpocząć się po 23 czerwca 2016 r. i zakończyć nie później niż 14 października 2016 r. Po zakończeniu praktyk stażysta otrzymuje zaświadczenie o udziale w projekcie stażowym.

Preferowane terminy rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów na praktyki stażowe to 23 i 24 czerwca br.

Regulamin, formularze zgłoszenia oraz informacje o projekcie znajdują się na stronie Narodowego Centrum Kultury. Szczegółowych informacji udziela Irmina Recka-Wyżga, irecka@nck.pl, tel. (022) 210 01 17.