W środę 12 lutego br. we Wrocławiu odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury. Wśród założycieli znaleźli się szefowie domów i ośrodków kultury, bibliotek i muzeów z terenu Dolnego Śląska.

Celem działalności stowarzyszenia jest m. in. reprezentowanie interesów środowiska kadr kultury, działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, popularyzacja dobrych praktyk w działalności kulturalnej i zarządzaniu kulturą, budowanie pozytywnego wizerunku instytucji kultury i kadr kultury.

Stowarzyszenie chce prowadzić działalność edukacyjną, informacyjną, wydawniczą i badawczą oraz realizować projekty o charakterze kulturalnym, społecznym i edukacyjnym. Co ważne, stowarzyszenie zamierza również opiniować decyzje w sprawie powoływania i odwoływania dyrektorów instytucji kultury. Wpływać to będzie na transparentność decyzji podejmowanych przez samorządy. Uprawnienie w tym zakresie daje stowarzyszeniom zawodowym i twórczym ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Podczas spotkania założycielskiego wybrano zarząd stowarzyszenia. Prezesem został Paweł Kamiński (Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce). Wiceprezesami zostali: Arkadiusz Sikora (Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu) i Marek Dańczak (Centrum Kultury w Kamiennej Górze). W skład zarządu weszli również Bogusław Krukowski (Gminno-Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie), Aleksandra Jarocińska (Miejski Dom Kultury Muflon w Jeleniej Górze) i Grzegorz Szczepaniak (Legnickie Centrum Kultury).