Urząd Zamówień Publicznych przypomina, że 1 marca mija termin przekazania sprawozdań o udzielonych w ubiegłym roku zamówieniach publicznych (od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.). Obowiązek dotyczy przetargów powyżej 14 tysięcy euro.

Konieczność wypełnienia odpowiedniego formularza zamieszczonego na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych (BZP) wynika z ustawy z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Aby przekazać sprawozdanie należy posiadać login-BZP i hasło-BZP do zamieszczania ogłoszeń w BZP. Następnie trzeba wypełnić elektroniczny formularz, wysłać sprawozdanie drogą elektroniczna (on-line) oraz wydrukować wygenerowane przez system UZP sprawozdanie z numerem referencyjnym i zachować w aktach. Formularz jest dostępny po wybraniu jednego z dwóch dostępnych serwerów umieszczonych w menu po lewej stronie ekranu BZP. Następnie zamawiający loguje się do systemu BZP wprowadzając identyfikator użytkownika (login-BZP) oraz hasło-BZP. Po zalogowaniu zostanie wyświetlona strona z dostępem do interaktywnych formularzy. Po wybraniu zakładki „Roczne sprawozdanie” wyświetli się formularz z danymi teleadresowymi zamawiającego oraz możliwością wyboru typu sprawozdania. Wypełniając formularz sprawozdania zamawiający musi postępować zgodnie z procedurą wybierając odpowiednie opcje. Zamawiający może w każdej chwili przerwać wpisywanie sprawozdania. Takie sprawozdanie przechowywane jest w systemie przez 15 dni od ostatniej modyfikacji. Aby kontynuować wprowadzanie sprawozdania należy wybrać przycisk „Powrót do przerwanej sesji”.

Obowiązek przekazywania sprawozdań dotyczy podmiotów, które w roku objętym sprawozdaniem, udzieliły zamówień (w tym zamówień sektorowych) o wartości powyżej 14 tys. euro.

Źródło: www.uzp.gov.pl