Jeszcze tylko do 25 maja trwa rekrutacja uczestników do Akademii Liderów Kultury. Projekt przewiduje udział osób w wieku studenckim i młodych naukowców zainteresowanych sektorem kultury.

Akademia Liderów Kultury to ogólnopolski projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorem akademii jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

Projekt składa się z dwóch etapów:

  1. 10-dniowe warsztaty dla 16 osób w wieku od 18 do 26 lat, które odbędą się od 5 do 14 sierpnia w Sosnówce koło Jeleniej Góry. Młodzież pozna specyfikę pracy w sektorze kultury. Czekają na nich zajęcia z animacji społeczno-kulturowej, organizacji imprez, sponsoringu, public relations oraz komunikacji interpersonalnej. Istotnym elementem jest także możliwość poznania małych i dużych projektów z branży rozrywkowej podczas zajęć typu case studies (analiza przypadków).
  2. Zdobytą podczas warsztatów wiedzę młodzi adepci wykorzystają, pomagając w organizacji konferencji naukowej „Edukacja kulturalna wczoraj — dziś — jutro”. Odbędzie się ona od 25 do 27 listopada w Dusznikach-Zdroju — Łężycy.

W ramach Akademii Liderów Kultury powstanie także publikacja, która trafi nieodpłatnie do bibliotek i instytucji kultury.