15 kwietnia br. w Krakowie w ramach projektu Biblioteka+ oraz Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa odbędzie się I edycja seminarium „Biblioteka 2020, czyli nowe wyzwania dla bibliotek publicznych”. Spotkanie inauguracyjne poświęcone będzie roli bibliotek we współczesnym społeczeństwie.

Seminaria zaplanowano na lata 2015–2017. Obywać się one będą cyklicznie, dwa razy w roku — na wiosnę i jesienią. Skierowane są one do pracowników bibliotek publicznych.

Nadrzędnym zadaniem cyklu seminariów „Biblioteka 2020” będzie wypracowanie nowych założeń i kierunków rozwoju polskich bibliotek publicznych, przy wykorzystaniu doświadczeń innych krajów. Bardzo ważnym celem spotkań będzie także znalezienie odpowiedzi na kilka istotnych z punktów widzenia funkcjonowania bibliotek pytań. Mowa tu głównie o takich zagadnieniach jak:

  • Jak ma wyglądać idealna biblioteka przyszłości?
  • Jakie są jej zadania i rola w społeczeństwie?
  • Jakie ramy społeczne (prawne, polityczne) muszą zostać stworzone, żeby biblioteki mogły dobrze wykonywać swoje zadania informowania, uczenia, integrowania?
  • Na podstawie jakich narzędzi należy tworzyć strategie rozwoju bibliotek?

Na te i inne pytania postarają się odpowiedzieć przedstawiciele bibliotek publicznych z Danii, Francji, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii.

Cykl szkoleń w ramach seminarium „Biblioteka 2020” został podzielony tematycznie. Mowa będzie o nowych wyzwaniach, koncepcjach, a także nowej architekturze czy ofercie. Szkolenia będą miały na celu również zbadanie kim jest i jak powinien wyglądać współczesny bibliotekarz.

Szczegółowy program najbliższego seminarium znajdą Państwo tutaj.