Do 12 grudnia br. można nadsyłać zgłoszenia do konkursu na logotyp Roku Conrada. Organizatorem inicjatywy jest Instytut Książki. Na laureata konkursu czeka nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł.

Nadrzędnym celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu logotypu, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną i będzie przeznaczony do celów promocyjnych i informacyjnych w związku z obchodami Roku Conrada w 2017 roku, w 160. rocznicę urodzin pisarza.

Udział w konkursie mogą wziąć osoby specjalizujące się w projektowaniu znaków graficznych ze szczególnym uwzględnieniem studentów i absolwentów wyższych uczelni kierunków plastycznych, projektowania graficznego i wzornictwa.

Projekt logo powinien cechować się m.in. wysoką estetyką, kreatywnością, pełnić rolę informacyjną czy musi być przystosowany do wykorzystania na przedmiotach codziennego użytku, w materiałach promocyjnych i reklamowych.

Projekt logotypu powinien składać się z krótkiego opisu logotypu, logotypu podstawowego w wersji kolorowej, monochromatycznej i achromatycznej oraz wizualizacji. Zgłoszenie konkursowe powinno być dostarczone w formie wydruku w formacie A4 i w wersji elektronicznej, w pliku PDF i zapisanym na płycie CD/DVD.

Prace należy nadsyłać na adres Instytutu Książki, ul. Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19 grudnia br. na stronie internetowej Instytutu Książki.