Drodzy Czytelnicy,

Niewątpliwie dyrektor jest najważniejszą osobą w instytucji, która — co wynika jasno z art. 17 ustawy o działalności kulturalnej — zarządza nią i reprezentuje ją na zewnątrz. Również ustawa o działalności kulturalnej dość precyzyjnie stanowi, że dyrektora powołuje i odwołuje organizator. Jednak wciąż — mimo braku zmian w przepisach — rola dyrektora instytucji jest inaczej postrzegana przez organizatorów a inaczej — przez osoby te funkcje pełniące. Jakie uprawnienia ma więc organizator wobec dyrektora instytucji? Czy jest jego zwierzchnikiem służbowym? Jak bardzo organizator może kontrolować dyrektora? Warto uporządkować tę wiedzę właśnie teraz, przed wyborami samorządowymi, po których wielu organizatorów instytucji kultury może się zmienić.

Na te i inne ważne pytania podczas szkolenia online odpowie nasza ekspertka, Anna Gotkowska, radca prawny od wielu lat specjalizująca się w prawie działalności kulturalnej.

Dodatkowo podczas szkolenia poruszone zostaną kwestie związane z zarządzaniem instytucją kultury przez dyrektora. Za co dyrektor jest odpowiedzialny? Jakie funkcje pełni w instytucji? Jakie narzędzia posiada, aby sprawnie zarządzać instytucją?

Na te i inne ważne pytania podczas szkolenia online odpowie nasza ekspertka, Anna Gotkowska, radca prawny o od wielu lat specjalizująca się w prawie działalności kulturalnej.

Nasza specjalistka rozwieje także wątpliwości, co zrobić, gdy dyrektor jest nieobecny w pracy, poda przykłady, jak ustanowić zastępstwo dyrektora i jak prawidłowo udzielać pełnomocnictw.

Aby uporządkować Państwa wiedzę, jak zgodnie z prawem pełnić funkcję dyrektora instytucji kultury, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało jednodniowe specjalistyczne szkolenie online pt. Funkcja dyrektora instytucji kultury — relacja z organizatorem, kompetencje, odpowiedzialność. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Miejsce szkolenia i jego termin

 • Data: 20 marca 2024 r.
 • Czas trwania: 09:00 do 12:00

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Anna Gotkowska:

 • radca prawny, zatrudniona w dużym podmiocie sektora finansów publicznych;
 • właścicielka kancelarii prawnej doradzającej m.in. instytucjom kultury.
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim;
 • autorka licznych publikacji dotyczących prawa pracy oraz prawa instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury (Wydawnictwo Prawo dla Praktyków);
 • autorka publikacji książkowych dla instytucji kultury, m.in. dotyczących regulaminu organizacyjnego i regulaminu wynagradzania oraz czasu pracy;
 • szkoleniowiec z zakresu m.in. czasu pracy w instytucjach kultury i prawa instytucji kultury,

Cel szkolenia

Celem szkolenia online jest zdobycie praktycznej wiedzy o stosowaniu przepisów ustawy o działalności kulturalnej w zakresie funkcji dyrektora instytucji kultury, jego relacji z organizatorem, sprawnego zarządzania instytucją kultury i poznanie rozwiązań specyficznych problemów, jakie w związku z tym pojawiają się w instytucjach kultury.

Tematyka szkolenia

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in. o poniższych zagadnieniach:

 1. Dyrektor a organizator
 2. Zarządzanie instytucją kultury przez dyrektora
 3. Reprezentowanie instytucji kultury
 4. Delegowanie uprawnień, dzielenie się uprawnieniami i obowiązkami
 5. Odpowiedzialność dyrektora z tytułu pełnionej funkcji

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia online (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 3 godziny szkoleniowe ze specjalistą prawa instytucji kultury,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia online w formie czatu,
 • materiały, stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na warsztatach, przesyłane drogą mailową
 • certyfikat dla każdego uczestnika, przesyłany drogą mailową.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 469 zł zapłacą Państwo 399 zł netto za uczestnika szkolenia.

Zgłoszenia, informacje o wolnych miejscach, płatnościach, fakturach i pozostałe kwestie organizacyjne — prosimy o kontakt pod numerem 505 464 102. Więcej informacji merytorycznych o szkoleniu można uzyskać pod numerem telefonu 505 464 103.

Biorące w szkoleniu udział instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT (nie ma tu znaczenia źródło finansowania, czy jest to dotacja podmiotowa czy np. środki własne instytucji). Aby z niego skorzystać, wystarczy wypełnić zawarte w formularzu zgłoszenia na szkolenie oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT. Formularz należy przesłać na adres mailowy Wydawnictwa szkolenia@wpdp.pl. Będziemy ogromnie wdzięczni za wpisanie w treści maila ze zgłoszeniem terminu lub tytułu (może być skrócony) szkolenia. Zgodnie z naszym regulaminem za szkolenie wystawiamy fakturę z 7-dniowym terminem płatności, przypadającym zawsze po dniu szkolenia.

Szkolenie odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania ze szkolenia online potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu i głośnikami (lub ewentualnie zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego).
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w szkoleniu nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania. Wykorzystywana jest tylko platforma Clickmeeting.
 4. WAŻNE! Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w szkoleniu. Zdarza się, że zaproszenie wpadnie do folderu SPAM w programie pocztowym, a w przypadku skrzynek mailowych w popularnych serwisach takich jak np. WP.pl, Tlen.pl, czy Interia.pl może wpaść do zakładki typu „Powiadomienia” czy „Wiadomości”.
 5. Email jest wysyłany z adresu Wydawnictwo Prawo dla Praktyków i ma tytuł „Zaproszenie na wydarzenie + nazwa szkolenia i data”. Po otwarciu maila na zielono wyświetla się przycisk „Dołącz”. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (może to być imię uczestnika lub nazwa instytucji kultury, którą reprezentuje) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest opcja potwierdzenia otrzymania zaproszenia (zalecamy, aby kliknąć w przycisk „Akceptuj”, będzie to dla nas informacja, że otrzymali Państwo emaila) oraz opcja sprawdzenia połączenia internetowego, a także wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.
 6. Jeden link można wykorzystać tylko z jednego komputera. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czyli liczba zgłoszonych osób odpowiada liczbie osób zalogowanych podczas szkolenia i wylogowania uczestników niezgłoszonych na szkolenie albo wystawienia faktury za dodatkowego, niezgłoszonego uczestnika.

Materiały do pobrania