Drodzy Czytelnicy,

Niewątpliwie dyrektor jest najważniejszą osobą w instytucji, która — co wynika jasno z art. 17 ustawy o działalności kulturalnej — zarządza nią i reprezentuje ją na zewnątrz. Również ustawa o działalności kulturalnej dość precyzyjnie stanowi, że dyrektora powołuje i odwołuje organizator. Jednak wciąż ‒ mimo braku zmian w przepisach — rola dyrektora instytucji jest inaczej postrzegana przez organizatorów a inaczej — przez osoby te funkcje pełniące. Jakie uprawnienia ma więc organizator wobec dyrektora instytucji? Czy jest jego zwierzchnikiem służbowym? Jak bardzo organizator może kontrolować dyrektora?

Na te i inne ważne pytania podczas szkolenia online odpowie nasza ekspertka, Anna Gotkowska, radca prawny od wielu lat specjalizująca się w prawie działalności kulturalnej.

Dodatkowo podczas szkolenia poruszone zostaną kwestie związane z zarządzaniem instytucją kultury przez dyrektora. Za co dyrektor jest odpowiedzialny? Jakie funkcje pełni w instytucji? Jakie narzędzia posiada, aby sprawnie zarządzać instytucją?

Nasza specjalistka rozwieje także wątpliwości, co zrobić, gdy dyrektor jest nieobecny w pracy, poda przykłady, jak prawidłowo ustanowić zastępstwo dyrektora i jak udzielać pełnomocnictw.

Aby uporządkować Państwa wiedzę, jak zgodnie z prawem pełnić funkcję dyrektora instytucji kultury, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało jednodniowe specjalistyczne szkolenie online pt. Funkcja dyrektora instytucji kultury — relacja z organizatorem, kompetencje, odpowiedzialność. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Miejsce szkolenia i jego termin

 • Data: 28 lutego 2024 r.
 • Czas trwania: 10:00 do 13:00

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Anna Gotkowska:

 • radca prawny, zatrudniona w dużym podmiocie sektora finansów publicznych;
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim;
 • autorka licznych publikacji dotyczących prawa pracy oraz prawa instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury (Wydawnictwo Prawo dla Praktyków);
 • autorka publikacji książkowych dla instytucji kultury, m.in. dotyczących regulaminu organizacyjnego i regulaminu wynagradzania oraz czasu pracy;
 • szkoleniowiec z zakresu m.in. czasu pracy w instytucjach kultury i prawa instytucji kultury,
 • właścicielka kancelarii prawnej doradzającej m.in. instytucjom kultury.

Cel szkolenia

Celem szkolenia online jest zdobycie praktycznej wiedzy o stosowaniu przepisów ustawy o działalności kulturalnej w zakresie funkcji dyrektora instytucji kultury, jego relacji z organizatorem, sprawnego zarządzania instytucją kultury i poznanie rozwiązań specyficznych problemów, jakie w związku z tym pojawiają się w instytucjach kultury.

Tematyka szkolenia

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in. o poniższych zagadnieniach:

 1. Dyrektor a organizator
 2. Zarządzanie instytucją kultury przez dyrektora
 3. Reprezentowanie instytucji kultury
 4. Delegowanie uprawnień, dzielenie się uprawnieniami i obowiązkami
 5. Odpowiedzialność dyrektora z tytułu pełnionej funkcji

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia online (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 3 godziny szkoleniowe ze specjalistą prawa instytucji kultury,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia online w formie czatu,
 • materiały, stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na warsztatach, przesyłane drogą mailową
 • certyfikat dla każdego uczestnika, przesyłany drogą mailową.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 469 zł zapłacą Państwo 399 zł netto za uczestnika szkolenia.

Biorące udział w szkoleniu instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT (nie ma tu znaczenia źródło finansowania, czy jest to dotacja podmiotowa czy np. środki własne instytucji). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT. Za szkolenie wystawiamy fakturę z 7-dniowym terminem płatności, przypadającym zawsze po dniu wydarzenia. Wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszenia na szkolenie treść oświadczenia w sprawie zwolnienia od VAT.

Szkolenie odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania ze szkolenia potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu, z kamerką internetową oraz zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w szkoleniu nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w szkoleniu. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (zalecamy, aby to była nazwa instytucji kultury, którą Państwo reprezentują) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest także przycisk umożliwiający sprawdzenie połączenia internetowego i sprzętu uczestnika oraz wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.
 5. Jeden link można wykorzystać tylko z jednego komputera. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czyli liczba zgłoszonych osób odpowiada liczbie osób zalogowanych podczas szkolenia i wylogowania uczestników niezgłoszonych na szkolenie albo wystawienia faktury za dodatkowego, niezgłoszonego uczestnika.

Materiały do pobrania