Drodzy Czytelnicy,

Instytucje kultury, tak jak każda inna jednostka gospodarcza, muszą rzetelnie i jasno przedstawiać swoją sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Obowiązek rzetelności wynika z tego, że dane ujmowane w sprawozdaniu finansowym muszą być zgodne ze stanem faktycznym aktywów i pasywów.

Ten rzeczywisty stan instytucja kultury może ustalić tylko drogą inwentaryzacji składników majątkowych. Warto pamiętać, że inwentaryzacja jest jednym z najbardziej skutecznych i efektywnych instrumentów kontroli.

Jak przygotować się do inwentaryzacji i przeprowadzić ją zgodnie z przepisami? Aby ułatwić Państwu ten żmudny i pracochłonny obowiązek, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało jednodniowe specjalistyczne szkolenie online pt. Inwentaryzacja w instytucjach kultury krok po kroku. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Miejsce szkolenia i jego termin

 • Data: 22 listopada 2022 r.
 • Czas trwania: 09:00 do 12:00

Prowadząca szkolenie

Szkolenie poprowadzi Ewa Ostapowicz:

 • ekspertka od wielu lat specjalizująca się w zakresie finansów i rachunkowości instytucji kultury,
 • ekonomistka, pracownica Uniwersytetu Warszawskiego, od wielu lat zajmująca się zagadnieniami związanymi z finansami i rachunkowością,
 • absolwentka studiów podyplomowych w kierunku zarządzania i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych,
 • autorka licznych porad z finansów i rachunkowości instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury oraz publikacji książkowych, w tym dotyczących inwentaryzacji, Wydawnictwa Prawo dla Praktyków.

Cel szkolenia

Celem szkolenia online jest zdobycie praktycznych informacji, jak przygotować się przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację, uwzględniając specyfikę instytucji kultury. Dodatkowo podczas szkolenia zostaną omówione takie dokumenty jak zarządzenie dyrektora w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołanie komisji inwentaryzacyjnej oraz protokół z inwentaryzacji.

Tematyka szkolenia

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • Z jaką częstotliwością przeprowadzać inwentaryzację?
 • Jak powołać komisję inwentaryzacyjną w małej instytucji kultury?
 • Jaką metodę inwentaryzacji zastosować do poszczególnych składników majątku?
 • Jakie przykładowe zapisy umieścić w instrukcji inwentaryzacyjnej, aby uwzględnić specyfikę instytucji kultury?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić skontrum materiałów bibliotecznych?
 • Jak inwentaryzować dzieła sztuki i zbiory muzealne?
 • Jakie błędy najczęściej popełniają instytucje kultury przy spisie z natury?
 • Jak zaksięgować różnice inwentaryzacyjne?
 • Jak rozliczyć osoby materialnie odpowiedzialne z wyników inwentaryzacji?
 • Kiedy trzeba poczekać z inwentaryzacją na biegłego rewidenta?

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia online (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 3 godziny szkoleniowe ze specjalistą w zakresie finansów i rachunkowości instytucji kultury,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia online w formie czatu,
 • materiały, stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na szkoleniu — przesłane drogą mailową,
 • certyfikat dla każdego uczestnika — przesłany drogą mailową.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 459 zł zapłacą Państwo 389 zł netto za uczestnika szkolenia.

Biorące udział w szkoleniu instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT, ponieważ finansują je ze środków publicznych (nie ma znaczenia czy finansują szkolenie z dotacji czy ze środków własnych). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT.

Szkolenie online odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania z warsztatów online potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu, z kamerką internetową oraz zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w szkoleniu online nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Przed szkoleniem online każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w szkoleniu online. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (zalecamy, aby to była nazwa instytucji kultury, którą Państwo reprezentują) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest także przycisk umożliwiający sprawdzenie połączenia internetowego i sprzętu uczestnika oraz wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.

Materiały do pobrania