Drodzy Czytelnicy,

Chociaż Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) dość precyzyjnie określa uprawnienia organizatora wobec instytucji kultury i jej dyrektora, to wciąż wielu dyrektorów boryka się z niewłaściwym rozumieniem swojej, określonej przepisami, roli przez organizatora.

Żądania przedstawienia list płac czy zawartych umów, ingerencja w politykę kadrową, kontrola czasu pracy dyrektora, narzucanie określonego przebiegu imprez kulturalnych organizowanych w instytucji, to wciąż rzeczywistość wielu relacji na linii organizator — instytucja kultury. Z pytań, jakie Czytelnicy Poradnika Instytucji Kultury, przesyłają do redakcji, wynika, że takich nieprawidłowości jest wiele więcej.

Aby uporządkować Państwa wiedzę z zakresu obowiązujących organizatora i instytucję kultury przepisów, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało jednodniowe specjalistyczne szkolenie online pt. Relacja: instytucja kultury — organizator oraz organizator — dyrektor instytucji kultury. Co wolno organizatorowi względem instytucji kultury?. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Miejsce szkolenia i jego termin

 • Data: 31 maja 2022 r.
 • Czas trwania: 10:30 do 14:30

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Anna Gotkowska:

 • radca prawny;
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim;
 • autorka licznych publikacji dotyczących prawa pracy, prawa instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury (Wydawnictwo Prawo dla Praktyków);
 • autorka publikacji książkowych dla instytucji kultury, m.in. dotyczących regulaminu organizacyjnego i regulaminu wynagradzania oraz czasu pracy;
 • szkoleniowiec z zakresu m.in. czasu pracy w instytucjach kultury i prawa instytucji kultury.

Cel szkolenia

Celem szkolenia online jest zdobycie praktycznej wiedzy o stosowaniu przepisów ustawy o działalności kulturalnej w zakresie relacji instytucji kultury z organizatorem i poznanie rozwiązań specyficznych problemów, jakie w związku z ich stosowaniem pojawiają się w instytucjach kultury.

Tematyka szkolenia

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

 1. Jaka jest rola, zadania i status organizatora w instytucji kultury?
 2. Jakie obowiązki wynikają z ustawy o działalności kulturalnej?
 3. Jakie są uprawnienia organizatora z punktu widzenia wpływu na działalność i zarządzanie instytucją?
 4. Jakie postanowienia powinien, a co może zawierać statut instytucji kultury?
 5. Jakie uprawnienia organizatora idą za przyznanymi dotacjami?
 6. Jak organizator może zmieniać wysokość dotacji i jak to wpływa na plan finansowy instytucji kultury?
 7. Jakie są prawne granice samodzielności i niezależności dyrektora instytucji kultury?
 8. Co wiąże się z reprezentacją instytucji kultury?
 9. Kto wykonuje wobec dyrektora czynności z zakresu prawa pracy?
 10. Kto i jak kształtuje czas pracy dyrektora?
 11. Co robić w przypadku nacisków organizatora na dyrektora instytucji kultury?
 12. Jaki jest zakres uprawnień organizatora i radnych w zakresie kontroli instytucji kultury?

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia online (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 4 godziny szkoleniowe ze specjalistą prawa instytucji kultury oraz prawa pracy,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia online w formie czatu oraz w formie audio,
 • materiały, stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na warsztatach,
 • certyfikat dla każdego uczestnika.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 459 zł zapłacą Państwo 389 zł netto za uczestnika szkolenia.

Biorące udział w szkoleniu instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT, ponieważ finansują je ze środków publicznych (nie ma znaczenia czy finansują szkolenie z dotacji czy ze środków własnych). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT.

Szkolenie online odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania z warsztatów online potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu, z kamerką internetową oraz zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w szkoleniu online nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Przed szkoleniem online każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w szkoleniu online. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (zalecamy, aby to była nazwa instytucji kultury, którą Państwo reprezentują) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest także przycisk umożliwiający sprawdzenie połączenia internetowego i sprzętu uczestnika oraz wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.

Materiały do pobrania