Drodzy Czytelnicy,

Funkcjonowanie większości instytucji kultury bez zawierania umów cywilnoprawnych nie byłoby możliwe — często jest to jedyna forma współpracy, jaką można nawiązać. Pojawia się wtedy pytanie, jaką formę umowy wybrać. Czy zatrudnić na podstawie umowy-zlecenia czy na umowę o świadczenie usług? A może charakter współpracy jest taki, że lepsza będzie umowa o dzieło? Często też zdarza się, że w razie pozyskania dodatkowych środków w ramach projektu umowę-zlecenia zawiera się z własnym pracownikiem. Przed takimi dylematami stają czasem dyrektorzy lub osoby odpowiedzialne za sprawy kadrowe w instytucji kultury.

Przez ostatnie lata — ze względu na kontrole ZUS — instytucje kultury w takich przypadkach jak koncert czy spotkanie z autorem dla bezpieczeństwa zamiast umów o dzieło stosowały umowy-zlecenia, które generowały większe koszty. Od jakiegoś czasu sądy administracyjne podważają jednak decyzje ZUS o zamianie umowy o dzieło na umowę-zlecenie.

Aby ułatwić Państwu usystematyzowanie wiedzy o formach zatrudniania pracowników i współpracowników w instytucjach kultury oraz zapoznać z najnowszym orzecznictwem sądowym dotyczącym takiego zatrudniania, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało jednodniowe specjalistyczne szkolenie pt. Umowy-zlecenia i umowy o dzieło w instytucjach kultury. Najnowsze orzecznictwo sądowe. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Miejsce szkolenia i jego termin

 • Data: 14 lutego 2024 r.
 • Czas trwania: 10:00 do 13:00

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Anna Gotkowska:

 • radca prawny zatrudniony w dużym podmiocie sektora finansów publicznych;
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim;
 • autorka licznych publikacji dotyczących prawa pracy oraz prawa instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury (Wydawnictwo Prawo dla Praktyków);
 • autorka publikacji książkowych dla instytucji kultury, m.in. dotyczących regulaminu organizacyjnego i regulaminu wynagradzania oraz czasu pracy;
 • szkoleniowiec z zakresu m.in. wynagradzania pracowników i prawa pracy w instytucjach kultury.

Cel szkolenia

Podczas szkolenia zdobędą Państwo wiedzę, która pomoże nie tylko wybrać właściwy i najlepszy dla instytucji rodzaj umowy, ale także zrozumieć prawa i obowiązki wynikające z każdej z nich. Omówimy opisane zagadnienie prawne na podstawie najnowszych przepisów i orzecznictwa sądowego. Przedstawimy przykładowe wzory umów.

Tematyka szkolenia

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • Kiedy warto podpisać umowę cywilnoprawną?
 • Czym się różni umowa-zlecenie od umowy o świadczenie usług?
 • Kiedy zawrzeć umowę o dzieło a kiedy umowę-zlecenie?
 • Co decyduje o tym, że dana umowa cywilnoprawna nie może dziełem?
 • Na co uważać, zawierając umowę-zlecenie z własnym pracownikiem?
 • Jakie jest najnowsze, korzystne dla instytucji kultury, orzecznictwo sądowe dotyczące umów o dzieło i umów-zlecenia?
 • Jakie obowiązki ma instytucja w związku z rejestracją umów o dzieło w ZUS? Co to oznacza w praktyce?

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia online (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 3 godziny szkoleniowe ze specjalistką prawa instytucji kultury,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia online w formie czatu oraz w formie audio,
 • materiały, stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na szkoleniu, przesyłane mailem po szkoleniu,
 • certyfikat dla każdego uczestnika, przesyłany mailem po szkoleniu.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 469 zł zapłacą Państwo 399 zł netto za uczestnika webinaru.

Biorące udział w szkoleniu instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT, ponieważ finansują je ze środków publicznych (nie ma znaczenia czy finansują szkolenie z dotacji czy ze środków własnych). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT.

Szkolenie online odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania z warsztatów online potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu, z kamerką internetową oraz zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w szkoleniu online nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Przed szkoleniem online każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w szkoleniu online. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (zalecamy, aby to była nazwa instytucji kultury, którą Państwo reprezentują) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest także przycisk umożliwiający sprawdzenie połączenia internetowego i sprzętu uczestnika oraz wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.

Materiały do pobrania