Drodzy Czytelnicy,

Dyrektor każdej instytucji kultury jako jednostki finansów publicznych ma obowiązek stałego prowadzenia w niej kontroli zarządczej. Samo pojęcie kontroli zarządczej bardzo często pozostaje niezrozumiałe dla dyrektorów instytucji kultury, ale także dla organizatorów, którzy roszczą sobie prawo do sprawdzania funkcjonowania kontroli zarządczej w instytucjach kultury. Niewielu dyrektorów instytucji kultury zdaje sobie sprawę z tego, że sprawnie i rzetelnie poprowadzona kontrola zarządcza to ich spokój, że nie zostaną odwołani za naruszenie prawa.

Wszystko o kontroli zarządczej w instytucji kultury wyjaśni podczas szkolenia nasz ekspert, Anna Gotkowska, radca prawny.

Nasz specjalista omówi, czym jest sedno kontroli zarządczej, zastanowi się wspólnie z uczestnikami, jak rozpocząć jej funkcjonowanie w instytucji kultury i jak rozwijać ją w kolejnych latach. Wytłumaczy także, dlaczego kontrola zarządcza należy wyłącznie do zadań dyrektora instytucji kultury i żaden podmiot zewnętrzny, za wyjątkiem Ministra Finansów, nie jest uprawniony do prowadzenia audytów wewnętrznych w instytucji kultury.

Aby ułatwić Państwu zrozumienie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w instytucji kultury, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało szkolenie pt. Wszystko, co dyrektor instytucji kultury powinien wiedzieć o kontroli zarządczej. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Termin i czas trwania szkolenie

 • Data: 8 lutego 2023 r.
 • Czas trwania: 09:30 do 12:00

Prowadzący szkolenie

Webinar poprowadzi i na wszystkie Państwa pytania z tego zakresu odpowie Anna Gotkowska:

 • radca prawny;
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim;
 • autorka licznych publikacji dotyczących prawa pracy, prawa instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury (Wydawnictwo Prawo dla Praktyków);
 • autorka publikacji książkowych dla instytucji kultury, m.in. dotyczących wynagradzania pracowników instytucji kultury, regulaminu organizacyjnego i regulaminu wynagradzania oraz czasu pracy;
 • szkoleniowiec z zakresu m.in. wynagradzania pracowników, czasu pracy i prawa pracy w instytucjach kultury,
 • właścicielka kancelarii prawnej zajmującej się doradztwem prawnym dla instytucji kultury.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekonanie dyrektorów instytucji kultury, że kontrola zarządcza jest instrumentem, który sprzyja zarządzaniu instytucją kultury, zapobiega naruszeniom prawa, a dodatkowo nie jest trudna w stosowaniu.

Program szkolenia

 1. Nadzór a kontrola — ważna różnica.
 2. Kto i co może kontrolować z ramienia organizatora w instytucji kultury:
  • rola komisji rewizyjnej,
  • prawo radnych do zasięgania informacji o działalności instytucji kultury,
  • wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu lub województwa, minister, skarbnik, sekretarz i inni pracownicy urzędu a ich uprawnienia w stosunku do instytucji kultury i dyrektora.
 3. Co podlega kontroli przez organizatora?
 4. Jakie dokumenty należy przekazać do kontroli?
 5. Wnioski i zalecenia pokontrolne — na co należy zwrócić uwagę?
 6. Czy organizator jest uprawniony do kontroli zarządczej w instytucji kultury?

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 150 minut ze specjalistą prawa instytucji kultury oraz prawa pracy,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia w formie czatu oraz w formie audio,
 • materiały stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na szkoleniu wysyłane mailem,
 • certyfikat dla każdego uczestnika wysyłany mailem.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 399 zł zapłacą Państwo 329 zł netto za uczestnika webinaru.

Biorące udział w szkoleniu instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT (nie ma tu znaczenia źródło finansowania, czy jest to dotacja podmiotowa czy np. środki własne instytucji). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT. Za szkolenie wystawiamy fakturę z 7-dniowym terminem płatności, przypadającym zawsze po dniu wydarzenia. Wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszenia na szkolenie treść oświadczenia w sprawie zwolnienia od VAT.

Szkolenie odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania ze szkolenia potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu, z kamerką internetową oraz zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w szkoleniu nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w szkoleniu. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (zalecamy, aby to była nazwa instytucji kultury, którą Państwo reprezentują) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest także przycisk umożliwiający sprawdzenie połączenia internetowego i sprzętu uczestnika oraz wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.
 5. Jeden link można wykorzystać tylko z jednego komputera. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czyli liczba zgłoszonych osób odpowiada liczbie osób zalogowanych podczas szkolenia i wylogowania uczestników niezgłoszonych na szkolenie albo wystawienia faktury za dodatkowego, niezgłoszonego uczestnika.

Materiały do pobrania