Drodzy Czytelnicy,

Wiemy, że to Was bardzo trudny moment, ostatnia chwila przed złożeniem sprawozdania finansowego a 2023 rok. Ci z Państwa, którzy jeszcze tej pracy nie wykonali do końca, właśnie sprawdzają czy wszystkie elementy sprawozdania są prawidłowe, zwłaszcza informacje dodatkowe do bilansu i rachunku zysków i strat, oraz szykują się do wysłania sprawozdania do zatwierdzenia przez organizatora, a po zatwierdzeniu — do szefa KAS.

Wiemy, że nie macie już czasu na szukanie informacji, jak poprawnie wykonać te wszystkie obowiązki. Dlatego, w odpowiedzi na liczne prośby Czytelniczek i Czytelników Poradnika Instytucji Kultury, zapraszamy na krótkie jednodniowe specjalistyczne szkolenie online pt. Zamknięcie roku w instytucji kultury — jak bezstresowo i zgodnie z przepisami sporządzić sprawozdanie finansowe za 2023 r.?, podczas którego nasz ekspert rozwieje wszystkie Państwa wątpliwości i odpowie na wszystkie pytania. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Miejsce szkolenia i jego termin

 • Data: 27 marca 2024 r.
 • Czas trwania: 09:00 do 11:30

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Ewa Ostapowicz:

 • ekonomistka, od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z finansami i rachunkowością;
 • absolwentka studiów podyplomowych w kierunku zarządzania i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych,
 • specjalistka w zakresie finansów i rachunkowości instytucji kultury,
 • autorka licznych porad z finansów i rachunkowości instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury oraz publikacji książkowych Wydawnictwa Prawo dla Praktyków.

Cel szkolenia

Celem tego szkolenia jest przekazanie porad dotyczących zamknięcia ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz najczęściej występujących problemów oraz dotyczących właściwego wprowadzania korekt wykrytych błędów i dokumentów otrzymanych po 31 grudnia roku, za który sporządzane jest sprawozdanie.

Tematyka szkolenia

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Na które pozycje należy zwrócić uwagę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego oraz ustalenia prawidłowego wyniku finansowego instytucji kultury?
 • W jaki sposób wprowadzić korekty wykrytych błędów i dokumentów otrzymanych po zakończeniu roku, aby księgi rachunkowe były uznane za prawidłowe?
 • Jakie zapisy powinna obejmować polityka rachunkowości, aby zdarzenia na przełomie roku zaewidencjonować prawidłowo?
 • Co zrobić, gdy po wysłaniu sprawozdania do zatwierdzenia jeszcze wpłyną dokumenty dotyczące poprzedniego roku?
 • Gdzie, w jakiej formie i kiedy wysłać sprawozdanie po zatwierdzeniu?
 • Jak długo należy przetrzymywać sprawozdania finansowe, co zrobić z błędami z lat ubiegłych?
 • Jaka jest odpowiedzialność kierownika instytucji kultury za nieprawidłowości związane ze sprawozdaniem finansowym?

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia online (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 2,5 godziny szkoleniowej ze specjalistką w zakresie finansów i rachunkowości instytucji kultury,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia online w formie czatu,
 • materiały, stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na szkoleniu — przesłane drogą mailową,
 • certyfikat dla każdego uczestnika — przesyłany drogą mailową.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 399 zł zapłacą Państwo 329 zł netto za uczestnika szkolenia.

Zgłoszenia, informacje o wolnych miejscach, płatnościach, fakturach i pozostałe kwestie organizacyjne — prosimy o kontakt pod numerem 505 464 102. Więcej informacji merytorycznych o szkoleniu można uzyskać pod numerem telefonu 505 464 103.

Biorące w szkoleniu udział instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT (nie ma tu znaczenia źródło finansowania, czy jest to dotacja podmiotowa czy np. środki własne instytucji). Aby z niego skorzystać, wystarczy wypełnić zawarte w formularzu zgłoszenia na szkolenie oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT. Formularz należy przesłać na adres mailowy Wydawnictwa szkolenia@wpdp.pl. Będziemy ogromnie wdzięczni za wpisanie w treści maila ze zgłoszeniem terminu lub tytułu (może być skrócony) szkolenia. Zgodnie z naszym regulaminem za szkolenie wystawiamy fakturę z 7-dniowym terminem płatności, przypadającym zawsze po dniu szkolenia.

Szkolenie odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania ze szkolenia online potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu i głośnikami (lub ewentualnie zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego).
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w szkoleniu nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania. Wykorzystywana jest tylko platforma Clickmeeting.
 4. WAŻNE! Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w szkoleniu. Zdarza się, że zaproszenie wpadnie do folderu SPAM w programie pocztowym, a w przypadku skrzynek mailowych w popularnych serwisach takich jak np. WP.pl, Tlen.pl, czy Interia.pl może wpaść do zakładki typu „Powiadomienia” czy „Wiadomości”.
 5. Email jest wysyłany z adresu Wydawnictwo Prawo dla Praktyków i ma tytuł „Zaproszenie na wydarzenie + nazwa szkolenia i data”. Po otwarciu maila na zielono wyświetla się przycisk „Dołącz”. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (może to być imię uczestnika lub nazwa instytucji kultury, którą reprezentuje) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest opcja potwierdzenia otrzymania zaproszenia (zalecamy, aby kliknąć w przycisk „Akceptuj”, będzie to dla nas informacja, że otrzymali Państwo emaila) oraz opcja sprawdzenia połączenia internetowego, a także wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.
 6. Jeden link można wykorzystać tylko z jednego komputera. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czyli liczba zgłoszonych osób odpowiada liczbie osób zalogowanych podczas szkolenia i wylogowania uczestników niezgłoszonych na szkolenie albo wystawienia faktury za dodatkowego, niezgłoszonego uczestnika.

Materiały do pobrania