Umowa o dofinansowanie kolejnego etapu prac konserwatorskich elewacji Teatru Wielkiego — Opery Narodowej w Warszawie została zawarta 3 lutego 2012 r. Projekt finansowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Podpisy pod dokumentem złożyli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz dyrektor TW-ON Waldemar Dąbrowski.

Celem projektu jest kontynuacja prac konserwatorskich elewacji budynku oraz montaż i uruchomienie systemów zabezpieczających. Projektowi o wartości całkowitej 23, 2 mln zł przyznano dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 15,1 mln zł. Jak poinformowało ministerstwo, środki pochodzą z oszczędności poprzetargowych otrzymanych z innych projektów w ramach działania 11.1: „Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym”. Zakończenie jego realizacji jest planowane na listopad 2013 r.