Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do udziału w akcji „Muzealne zielone szkoły”. W ramach inicjatywy zostanie przygotowane ponad 150 zajęć z zakresy języka polskiego, historii, przyrody, historii sztuki oraz plastyki dla uczniów szkól podstawowych i ponadpodstawowych.

„Muzealne zielone szkoły” to oferta skierowana do placówek oświatowych, które ze względu na sytuację epidemiologiczną nie mogą realizować programu w ramach tradycyjnych tzw. zielonych szkół. Zajęcia zostały przygotowane z uwzględnieniem podstawy programowej oraz z podziałem na trzy kategorie wiekowe: szkoła podstawowa: klasy 1‒4 oraz klasy 5‒8 oraz szkoła ponadpodstawowa.

Nadrzędnym celem akcji jest pomóc nauczycielom w realizacji programu nauczania w interesujący dla uczniów sposób. Zadaniem owej inicjatywy jest również przybliżenie dzieciom roli instytucji kultury jako źródła różnorodnej wiedzy oraz uświadomienie im, czym jest dziedzictwo narodowe.

Wśród proponowanych zajęć, z których mogą korzystać placówki oświatowe w ramach „Muzealnych zielonych szkół”, są m.in. lekcje online, pakiety edukacyjne zawierające materiały filmowe dla uczniów wraz z zadaniami i scenariuszami zajęć dla nauczycieli, warsztaty online, warsztaty maturalne, webinaria skierowane do maturzystów, e-learningi, cykl zajęć plastycznych, a także prezentacje multimedialne, czy teczki edukacyjne z kartami zadań.

W akcji biorą udział następujące placówki: Muzeum Historii Polski, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Muzeum Narodowe w Warszawie, Państwowe Muzeum na Majdanku, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Zamek Królewski na Wawelu, Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Zamkowe w Malborku, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Muzeum Narodowe w Krakowie.