Do 17 stycznia 2016 r. trwa XII edycja konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze. Nagrodą główną w konkursie jest możliwość publikacji zwycięskiej pracy nakładem Narodowego Centrum Kultury. Przewidziane są także nagrody pieniężne, przyznawane laureatom pierwszych trzech miejsc. Łączna pula gratyfikacji finansowych to 9000 zł.

Konkurs NCK skierowany jest autorów prac doktorskich, którzy swoje prace obronili w latach akademickich 2013/2014 oraz 2014/2015. Zgłoszone do projektu prace muszą poruszać problematykę szeroko pojętej kultury. Prace te nie mogą być opublikowane w całości przed okresem trwania konkursu.

Nadrzędnym celem konkursu jest popularyzacja i promocja wiedzy na temat zagadnień dotyczących obszarów kultury. Bardzo istotnym celem inicjatywy NCK jest także wspieranie naukowców i badaczy zajmujących się tą tematyką w ich dalszej karierze naukowej. Organizator konkursu chce w ten sposób pokazać rolę, jaką w pojmowaniu kultury oraz w badaniach nad kulturą pełnią środowiska naukowe kształcące przyszłych badaczy.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać prace na adres:
Narodowe Centrum Kultury
Dział Wydawniczy
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa
z dopiskiem: „Konkurs na pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze”.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury.