Do końca września br. można nadsyłać zgłoszenia na najpiękniejsze ilustracje dla dzieci w siódmej edycji międzynarodowego konkursu „ILUSTRARTE 2016”. Na najlepszego ilustratora czeka 5000 euro. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi podczas wystawy w Muzeum Elektryczności w Lizbonie, w styczniu 2016 r.

Konkurs organizowany jest co dwa lata i towarzyszy mu wystawa w stolicy Portugalii, Lizbonie. Podczas wystawy miłośnicy ilustracji mają okazję podziwiać prace najlepszych twórców z całego świata. To także doskonała okazja, by osobiście spotkać artystów, edytorów, wydawców oraz ilustratorów z najdalszych zakątków globu.

W ubiegłej edycji konkursu udział wzięło ponad dwa tysiące ilustratorów z 72 krajów, a jego laureatką została Niemka, Johanna Benz. Jury doceniło także prace polskiej ilustratorki, Urszuli Palusińskiej, przyznając jej specjalne wyróżnienie za ilustracje do książki „Majn Alef Bejs”.

Aby wziąć udział w siódmej edycji konkursu, należy przesłać trzy autorskie, oryginalne prace, powiązane ze sobą tematycznie, które nie były dotąd nigdzie publikowane. Można nadsyłać również ilustracje, opublikowane po 1 stycznia 2013 r. Organizatorzy pozostawiają autorom swobodę twórczą w wyborze techniki, w jakiej zostaną wykonane ilustracje, ich rozmiar nie może jednak przekroczyć określonego wymiaru: 40 cm × 60 cm.

Formularz rejestracyjny oraz szczegółowy regulamin znajduje się na stronie internetowej konkursu.